SLL:s innovationspris till dagvård för hjärtsviktspatienter

Helén Skogsberg fick tillsammans med överläkare Inger Hagerman SLL:s innovationspris Gyllene Äpplet.

Jag heter Helén Skogsberg och är sjuksköterska och projektledare på Innovationsplatsen Karolinska Huddinge. Innovationsplatsen är en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Vi samlar kompetens för att driva utveckling och innovation inom högspecialiserad vård och erbjuder metoder, expertkunskap och samarbete.

Tillsammans med överläkare Inger Hagerman fick jag SLL:s innovationspris Gyllene Äpplet för den nya Hjärtdagvården som vi utvecklat tillsammans med verksamheten.

Hjärtdagvården drevs under 2015 som ett projekt där pengar från Arbetsmiljölyftet och samarbete med Innovationsplatsen gjorde det möjligt för hjärtkliniken att pröva ett nytt arbetssätt för att kunna ge våra patienter snabbare uppföljning och omhändertagande

Utifrån ett multiprofessionellt teamarbete där hjärtdagvården kan ta emot patienter snabbt och sedan samarbeta med bl.a. hjärtmottagningen för fortsatt vård har nu en utsatt patientgrupp möjlighet till enkel tillgång till vård på rätt nivå. Patienternas trygghet och livskvalitet har ökat och kostnaderna reducerats.

Priset Gyllene Äpplet gick till Inger Hagerman, överläkare på hjärtkliniken, och mig men bakom detta arbete finns många personer som alla strävat åt samma håll och satt patientens bästa främst. Det handlar om ett samarbete över klinikgränser inom sjukhuset, allt från akuten till avdelningar till hjärtmottagningen men också utanför sjukhuset med ASIH och primärvården.

För mig som sjuksköterska har det varit en ynnest att få kliva åt sidan och se på en vårdkedja utifrån, hinna reflektera och jobba med andra yrkesgrupper för att få en bekräftelse på att den kunskap och expertis, som i detta fall läkare och sjuksköterskor bär med sig, även stämmer i siffror och statistik i samarbete med hälsoekonom.

Insikt fick oss att börja utveckla hjärtsviktsvården

Varje år får omkring 6 000 personer diagnosen hjärtsvikt, och antalet stiger i takt med att vi lever allt längre. Trots stora vårdresurser, nya läkemedel och ökad kunskap om sjukdomen har inte överlevnaden ökat de senaste tio åren.

Det var utgångspunkten för att skapa en patientcentrerad, värdebaserad och mer effektiv hjärtsviktsvård. Som ett första steg gjordes en kartläggning av patientens väg genom vården. Att leva med hjärtsvikt är svårt. Många känner stark oro. Det är en anledning till att man ofta snabbt kommer tillbaka till sjukhuset efter utskrivning, det var känt sedan tidigare. Många redan inom 3-6 dagar, ibland efter bara några få timmar. De hade inte fått den vård de behövde.

Återinläggningarna har minskat

Sedan Hjärtdagvården öppnade i mars 2015 har både akutbesök och återinläggningar minskat kraftigt. Patienterna upplever att de fått bättre tillgång till sjukvård. Att kunna ringa direkt till Hjärtdagvården och få prata med en sjuksköterska eller läkare med specialistkompetens gör att man känner sig tryggare.

Högre kvalitet till lägre pris

Samtidigt som patienterna är nöjda minskar också kostnaden för den grupp patienter som behandlas vid Hjärtdagvården. Den nya modellen innebär alltså högre kvalitet till ett lägre pris. Förklaringen är att hela vårdkedjan blivit effektivare eftersom patienterna får rätt vård, i rätt tid, av rätt personal.

Helén Skogsberg
projektledare/sjuksköterska, Vårdkedja Hjärtsvikt
Innovationsplatsen, C177
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge