Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Den 22 september 2015 beslutade Arbetsmiljöverket fram en ny föreskrift.

Det är kanske inte en nyhet som väckt mycket intresse utanför byråkratins värld men vem spenderar egentligen lördagskvällarna med att läsa nya regler från olika myndigheter?

Men den här kan ändå vara av intresse då den påverkar allas vardag, oavsett arbetsplats. Den handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö och togs fram för att ta tag i de arbetsmiljöproblem som man har haft svårt att hantera innan.

Ingen ska behöva må dåligt på grund av en ohälsosam arbetsmiljö eller kränkande särbehandling men statistik visar på att fler och fler i samhället mår dåligt på grund av just de orsakerna. Det har inte riktigt funnits verktyg att hantera denna problematik tidigare och det är just vad denna föreskrift syftar till - att främja vår hälsa. Detta är särskilt viktigt för alla som befinner sig i vården, som arbetar hårt och under pressade omständigheter.

Den nya förskriften tar inte enbart sikte på den fysiska miljön utan också den sociala. Den är formulerad på ett sätt som förväntas göra arbetet för en bättre arbetshälsa till en regelbunden och kontinuerlig del av arbetet. Tre fokusområden som föreskriften särskilt tar upp är arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.  Det är tre områden som, om de inte är optimala, starkt påverkar vår hälsa och mående.

Ett viktigt budskap är att arbetstagare bör påpeka brister i sin arbetsmiljö istället för att kompensera för den. För att underlätta för arbetstagaren att göra detta betonas vikten av delaktighet.

Föreskriften trädde i kraft 31 mars 2016. Mer information om vad den innebär kan ni hitta på arbetsmiljöverkets webbsida.

Hälsningar,
Shewen Aziz
Förbundsombudsman