Glad Vår och Glad Vård!

Våren verkar inte riktigt veta om den ska komma eller inte just nu, men en sak är säker, förr eller senare gör den det!

Sommarsemester

Förr eller senare kommer också en sommar, en tid som borde präglas av extra mycket vila, återhämtning och ro för kropp och själ, även om det är något som vi egentligen bör ha möjlighet till hela året. I år liksom många år tillbaka ser det dock ut som att det återigen blir en tuff period med krävande förhållanden. Redan idag saknas det mycket personal och risken finns att det kommer att fortsätta saknas mycket personal under sommarmånaderna. Du kan läsa mer om vad som gäller inför sommaren eller kontakta oss om du har frågor.

Hälsosam vårdmiljö

Allt oftare och från allt fler arbetsplatser beskrivs en vardag som känns ohållbar och en vårdmiljö som är allt annat än hälsosam. Vårdförbundet definierar en hälsosam vårdmiljö som en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås.

Hur skulle du beskriva en hälsosam vårdmiljö? Handlar det om rätta förutsättningar i form av tillräcklig bemanning eller handlar det om rätt förutsättningar för att kunna använda den kunskap och kompetens som du faktiskt har, men som du idag inte kan använda för att arbetsorganisationen ser ut som den gör? Det finns många faktorer som påverkar vår upplevelse av vad en god arbetsmiljö faktiskt är.

Ledarskapet och hur vården organiseras; vilken arbetstid vi har, hur ofta vi tvingas gå "kort på personal" eller hur ofta eller mycket vi arbetar övertid, är sådant som i slutändan påverkar hur arbetsmiljön ser ut.

Vi behöver tillsammans fundera vidare kring hur vi gemensamt ställer krav utan att för den delen sätta tredje person i kläm för att få en hälsosam vårdmiljö. Kanske handlar det om att inte ställa upp och jobba övertid "frivilligt", att kräva att vi får den rast som vi har rätt till enligt lag, att kräva arbetstider som ger återhämtning och möjlighet till vila samt att inte för lättvindigt "sälja bort dessa rättigheter" bara vi får ut lite mer pengar?

Den 31 mars i år började en ny författning från arbetsmiljöverket att gälla som beskriver arbetsgivarens ansvar att främja hälsa och förebygga ohälsa som en följd av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Det ska bli mycket spännande att se arbetsgivarna börja jobba aktivt med dessa frågor. Författningen belyser vikten av goda förutsättningar kring just de områden som upplevs som belastande!

Gyllene Äpplet

Varje år delar SLL ut Gyllene Äpplet, priset för initiativ som leder till utveckling för enskilda individer eller hela verksamheter. Priset ska också inspirera till förbättring i andra verksamheter. Första pris gick i år till dagvårdsverksamhet för patienter med hjärtsvikt, andra pris gick till utvecklandet av en journal-app för läsplatta. Läs mer om förstapristagarnas utvecklingsarbete och den effekt det har fått för arbetsplatsen. Vi får heller inte glömma bort att vi som medlemmar i Vårdförbundet har möjlighet att uppmärksammas och belönas för det utvecklingsarbete vi genomför på arbetsplatserna.

Vi får hoppas att våren har bestämt sig för att komma på riktigt till vårfesten den 13 april och att vi blir många som ses och får en trevlig kväll. Tills dess skickar jag varma och soliga hälsningar till alla med hopp om en glad vår med glad vård.

Hälsningar,
Gunilla George
Vice ordförande avdelning Stockholm