Hälsosam vårdmiljö & Gyllene Äpplet

Två intensivsjuksköterskor justerar den tekniska utrustningen

Vi behöver tillsammans fundera vidare kring hur vi gemensamt ställer krav utan att för den delen sätta tredje person i kläm för att få en hälsosam vårdmiljö.

Glad Vår och Glad Vård!

Vi behöver tillsammans fundera vidare kring hur vi gemensamt ställer krav utan att för den delen sätta tredje person i kläm för att få en hälsosam vårdmiljö.
Läs hela artikeln

SLL:s innovationspris till dagvård för hjärtsviktspatienter

Sedan Hjärtdagvården öppnade i mars 2015 har både akutbesök och återinläggningar minskat kraftigt.
Läs hela artikeln

Workshop om vårdmiljö

Just nu pågår ett förarbete med att ta fram underlag till en handbok i att uppnå en god vårdmiljö, avsedd att användas av förtroendevalda och medlemmar.
Läs hela artikeln

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Ingen ska behöva må dåligt på grund av en ohälsosam arbetsmiljö eller kränkande särbehandling men statistik visar på att fler och fler i samhället mår dåligt på grund av just de orsakerna.
Läs hela artikeln

Är du skyldig att arbeta övertid?

Den allra viktigaste frågan gällande övertid är nog ändå kopplad till arbetsmiljön och vårt behov av återhämtning.
Läs hela artikeln