Nyhetsbrev avdelning Stockholm

 • Nytt år och nya chanser!

  Att få möjlighet att höja sin lön genom att få fördjupad kunskap, byta jobb eller vara en av de som kvalitetsutvecklar på arbetsplatsen är saker som vi gemensamt behöver agera kring och jobba vidare med som motpart. Både när vi diskuterar förutsättningarna för årets löneöversyn men också individuellt i varje val vi gör, varje dag du är på din arbetsplats.

 • Mitt förtroendeuppdrag & avtalet med SKL

  Alla dessa förändringar har ofta skapat frustration, i alla fall till att börja med, men de skapar också möjligheter att förnya, förbättra och få chans till reell förändring.

 • Din karriär som chef!

  Ofta uppstår det diskussioner på arbetsplatser kring frågan om vem som är chef när chefen inte finns på plats.

 • Din karriär

  Att ständigt byta arbetsplats för att få en högre lön ger kanske en lönekarriär, men innebär det att du får en fördjupad kunskap?

 • Personcentrerad vård

  Så är sommaren snart över igen och än en gång har det i media handlat om bristen på våra yrkesgrupper och att vi har valt att säga upp oss på grund av den tuffa arbetsmiljön och de förutsättningar som vi har på våra arbetsplatser. Man skriver och talar om detta som att det bara är ett problem på sommaren.

 • Sommarsemester & Pride

  Det diskuteras lön hos många arbetsgivare och Kommunal har fått ett nytt avtal som ger många av oss en känsla av undervärdering! Kanske är den känslan helt adekvat - men är goda villkor enbart lön?

 • Två intensivsjuksköterskor justerar den tekniska utrustningen

  Hälsosam vårdmiljö & Gyllene Äpplet

  Vi behöver tillsammans fundera vidare kring hur vi gemensamt ställer krav utan att för den delen sätta tredje person i kläm för att få en hälsosam vårdmiljö.

 • Tecknad bild på Vårdförbundets fyra yrkesgrupper stående brevid varandra

  Arbetstid & Akademisk specialisttjänstgöring (AST)

  Runt om i Stockholm pågår just nu mycket diskussioner mellan förtroendevalda och arbetsgivare om hälsosamma arbetstider med tid för vila och återhämtning, framför allt utifrån den arbetsmiljösituation som finns.

 • Tabell för medellönen för sjuksköterskor

  Villkor & Lön

  Kampen för hälsosamma arbetstider och rätt värdering av din lön! I slutet av året kom Vårdförbundet överens med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, om att hitta centrala överenskommelser om hälsosamma arbetstider, men som tillåter lokala avvikelser.

 • Tecknad bild med 6 personer stående runt 2 st pratbubblor

  Ta del av dina kollegors spännande vardag!

  Medlemmar och förtroendevalda med mod och engagemang! Bredden av vad Vårdförbundets yrkesgrupper gör och kan är fantastisk. Den kunskap vi har i våra professioner ger stora möjligheter för oss i yrkeslivet.