Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Workshop för dig som är biomedicinsk analytiker och medlem i Vårdförbundet

Har du åsikter om biomedicinska analytikers möjlighet till karriär- och kompetensutveckling och professionens (o)synlighet?

Ta chansen att vara med och påverka just detta. Som ett första steg bjuder vi in dig till en workshop den 7 mars där vi samlar våra erfarenheter och idéer om en bättre vård utifrån perspektivet som biomedicinsk analytiker. Gemensamt tar vi fram frågor och idéer som vi vill lyfta med politiker. 

Som ett andra steg anordnar vi en politikerträff den 25 april, där du som deltar i workshopen den 7 mars får möjlighet att ställa just dina frågor och belysa behovet av bättre karriär- och kompetensutveckling, bättre villkor och större synlighet. Politikerträffen är en möjlighet för oss att föra dialog och få reda på vad politikerna konkret kan och vill göra för att förbättra förutsättningarna för dig och dina kollegor.

Workshop

När?

Den 7 mars kl. 18.00–20.00 (Enklare förtäring serveras från 17.30).

Var?

Vårdförbundets nationella kansli, lokal Mötesplatsen, Adolf Fredriks Kyrkogata 11.

Anmälan

Anmäl dig senast 28 februari, ange ev. matallergier.

 

Politikerträff

När?

25 april kl. 18.00–20.00
Mer information skickas till dig som är med på workshopen den 7 mars.

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -