Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Viktig korrigering av föregående utskick gällande specialistutbildning med full lön!

Du som är förtroendevald fick igår ett utskick med utökad information om specialistutbildning med full lön. Sedan dess har det tillkommit information från Stockholms läns landsting vilket gör att vi nu har behövt korrigera informationen. Samma information som du nu får, har gått ut till alla yrkesverksamma sjuksköterskor.

Intresset för utbildningsanställningar har varit enormt. Stockholms läns landstings utbildningsstrateg Susanne Kalén, som vi i tidigare utskick hänvisade till, har mottagit ett stort antal förfrågningar. Enligt nya uppgifter från Stockholms läns landsting kan de inte ta emot förfrågningar av dessa slag. Nu skickar vi därför ut uppdaterad information om hur du går tillväga ifall du är intresserad av en utbildningsanställning.

Hur söker jag?

  • Ta omgående kontakt med din chef och berätta att du är intresserad av en utbildningsanställning.
  • Sök till specialistutbildningen vid högskola/universitet, sista ansökningsdag är 15 april.
  • Säkerställ att du eller din chef omgående tar kontakt med er HR-avdelning. Kontakt ska alltså inte tas med Susanne Kalén. Det är upp till din HR-avdelning att föra dialogen vidare.

Jag arbetar inte inom landstinget, men vill få en utbildningsanställning

  • Enda möjligheten för dig att få ta del av denna satsning är att söka anställning inom Stockholms läns landsting. Förslagsvis kan du ta kontakt med chefer på arbetsplatser som bedriver den specialistvård du är intresserad av, för att undersöka möjligheterna till denna typ av utbildningsanställning.

Har du fler frågor om Vårdförbundets arbete kring AST, kontakta Gunilla George, vice ordförande, i avdelning Stockholm eller något av våra Centra. På vår webb kan du läsa mer om AST.

Ta gärna del av den fullständiga informationen
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -