Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Utökad information gällande specialistutbildning, till dig som är förtroendevald

Idag gick vi ut med ett utskick till alla medlemmar som är sjuksköterskor, med en uppmaning att söka specialistutbildning med bibehållen lön. Till dig som är förtroendevald vill vi nu komplettera informationen.

Vi vill uppmana dig som förtroendevald att omgående initiera kontakt med din chef och verksamhetsledning för att diskutera utbildningsanställningar i er verksamhet. Påtala att möjligheten nu finns att söka medel för utbildningsanställningar och att du vill att ni tar chansen att få specialistsjuksköterskor till just er verksamhet.

Informera också sjuksköterskor i din verksamhet att möjligheten finns och uppmuntra gärna alla att söka. Ju fler som söker, desto större tryck kan vi skapa i frågan och ett stort tryck utgör i framtiden större påverkansmöjligheter för oss som förbund.

Behöver du stöttning i hur du ska gå tillväga på bästa sätt utifrån ditt uppdrag som förtroendevald, ta gärna kontakt med ditt Centra. För övriga frågor kring utbildningsanställningar vill vi hänvisa till SLL:s utbildningsstrateg Susanne Kalén, e-post: susanne.b.kalen@sll.se. Hon kan närmare beskriva hur det fungerar i praktiken och vilka förväntningar och krav som finns.

Lycka till med diskussionerna!

Nedan ser du den information som vi skickade ut till alla sjuksköterskor som är medlemmar i Vårdförbundet.

Sök specialistutbildning med full lön nu!

Du som är sjuksköterska har nu chansen att söka specialistutbildning med bibehållen lön. För dig som är intresserad, är det viktigt att känna till att du behöver söka till högskola/universitet senast 15 april.

Läs mer
Stockholm betalar full lön för specialistutbildning

Landstinget satsar på 150 utbildningsplatser under två år. På Vårdförbundet ser man det som ett steg i rätt riktning trots att landstinget säger nej till att skriva kollektivavtal om AST.

Läs hela artikeln
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -