Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Sök specialistutbildning med full lön nu!

Du som är sjuksköterska har nu chansen att söka specialistutbildning med bibehållen lön. För dig som är intresserad, är det viktigt att känna till att du behöver söka till högskola/universitet senast 15 april.

Vårdförbundet har länge drivit frågan om akademisk specialisttjänstgöring, AST, där specialistutbildningen är en del av din anställning. Vi vill förbättra villkoren för dig som vill utbilda dig till specialistsjuksköterska.

I slutet av 2016 lyckades Vårdförbundet få fram ett centralt samsynsdokument med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta om utbildningsanställningar. Vårt påverkansarbete har också resulterat i att staten och SKL har prioriterat frågan gemensamt genom att avsätta 300 miljoner av professionsmiljarden för att stimulera utbildning till specialistsjuksköterska.

I Stockholm har vi tidigare mött hårt motstånd, men nu har vi äntligen nått en delframgång i frågan. Vårdförbundet har lyckats få Stockholms läns landsting att gå med på att sjuksköterskor som vill gå eller som idag går en specialistutbildning, kan få en utbildningsanställning med full lön. Därför vill vi nu att så många som möjligt tar första steget och söker till högskola/universitet innan den 15 april. Dels är det en möjlighet för dig att få din specialistutbildning inom ramen för din anställning, dels skapar det bra förutsättningar för oss att driva frågan vidare framöver. Om satsningen resulterar i fler specialistsjuksköterskor, så är chansen stor att mer pengar tillsätts i framtiden.

Landstinget beskriver i dagsläget att de vill sätta ett villkor för utbildningsanställningen: att du förbinder dig att vara kvar två år inom Stockholms läns landsting. Det tycker Vårdförbundet är oacceptabelt och vi fortsätter diskussionerna med arbetsgivaren om den frågan.

Hur söker jag?

  • Ta omgående kontakt med din chef och berätta att du är intresserad av en utbildningsanställning.
  • Sök till specialistutbildningen vid högskola/universitet, sista ansökningsdatum är 15 april.
  • Säkerställ att du eller din chef omgående tar kontakt med Stockholms läns landstings utbildningsstrateg Susanne Kalén, e-post: susanne.b.kalen@sll.se. Hon kan närmare beskriva hur det fungerar och vilka förväntningar och krav som finns.

Jag arbetar inte inom landstinget, men vill få en utbildningsanställning

  • Ta omgående kontakt med Stockholms läns landstings utbildningsstrateg Susanne Kalén, e-post: susanne.b.kalen@sll.se och efterfråga möjligheterna för dig att få en utbildningsanställning.


Har du fler frågor om Vårdförbundets arbete kring AST, kontakta Gunilla George, vice ordförande på avdelning Stockholm. Eller läs mer på vår webb.

Stockholm betalar full lön för specialistutbildning

Landstinget satsar på 150 utbildningsplatser under två år. På Vårdförbundet ser man det som ett steg i rätt riktning trots att landstinget säger nej till att skriva kollektivavtal om AST.

Läs hela artikeln
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -