Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Delaktighet, engagemang och påverkan!

Påverkan kan ske på många olika sätt. Som medborgare påverkar du till exempel samhällsutvecklingen genom att delta i val till kommun, landsting och riksdag. Genom att lägga din röst på ett politiskt parti gör du din röst hörd och bidrar till att staka ut en riktning för hur agendan för samhällsutvecklingen skall se ut.

Ett engagemang i en facklig organisation är också ett sätt att påverka. Vårdförbundets stadga säger att ”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka”. Genom att vara en av många medlemmar kan du ge styrka till organisationen och på så sätt öka våra möjligheter att påverka. Du kan också engagera dig i organisationens verksamhet och politik, som förtroendevald eller som aktiv medlem i grupper som verkar för specifika frågor.

Läs hela artikeln
Vi jobbar hårt för en bättre arbetsmiljö!

Vi upplever stora brister i arbetsmiljön på många håll inom Stockholms läns landsting. Den mediala uppmärksamheten har varit stor senaste månaderna då julhelger i kombination med sjukdomsutbrott gjort situationen i akutsjukvården till ett krisläge.

Läs hela artikeln
Välkommen på lunch med styrelsen!

Under året kommer avdelningsstyrelsen att förlägga sina styrelsemöten på de lokala centra och expeditioner som finns i Stockholms län.

Läs hela artikeln
Medlemsaktiviteter

Läs mer om alla spännande aktiviteter och anmäl dig redan nu!

Läs mer
Vårdförbundspriset 2017

Har du en kollega eller chef som arbetar med personcentrerad vård? Nu kan du nominera till årets Vårdförbundspris med en prissumma på hela 500 000 kronor!

Dags att nominera!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -