Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information till dig om löneöversynen 2019 – Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Hej medlem i Vårdförbundet!

Här kommer information om löneöversynen angående Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Du får detta mejl eftersom du är registrerad i vårt medlemssystem som anställd inom SLSO. Om detta inte stämmer bör du uppdatera dina uppgifter. Då alla arbetsplatser inte har en lokal förtroendevald har utskicket gått till samtliga medlemmar som har en e-postadress registrerat i vårt medlemssystem.

I protokollet från vår överläggning kan du läsa om vad som gäller för dig som är anställd inom SLSO. Du kan även ta del av protokollet från överläggningen med Region Stockholm samt bilaga 2 om särskilt yrkesskickliga.

Här finner du:

Överläggningsprotokoll från löneöversyn 2019 (SLSO).

Lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - LOK 19 samt Överläggningsprotokoll om LOK 19 och lokal förhandlingsordning med Vårdförbundet.

Bilaga 2 - Särskilt yrkesskickliga

I dessa protokoll beskrivs hur processen får årets löneöversyn ska genomföras och vad vi partsgemensam har kommit överens om.

Om du upplever att processen inte följs är det viktigt att du hör av dig till oss så snart som möjligt på vardforbundet.slso@sll.se

Vänligen

Lena Elfström och Elisabeth Lindgren
Förtroendevald SLSO
Vårdförbundet Centra Arena

Obs! För att du ska kunna få mer utbyte av ditt medlemskap i Vårdförbundet, kan val av förtroendevald på din arbetsplats vara ett bra sätt. Nu är det frågan om lön som aktualiserar detta men det finns fler saker som du säkert vill påverka på din arbetsplats och då är det en stor hjälp att det finns. Hur val går till eller om du är ensam på din arbetsplats och undrar över hur du kan göra får du gärna kontakta oss. Vi kan svara på frågor eller tipsa om hur du går till väga.

Ändra dina uppgifter

Det är viktigt att vi har rätt uppgifter om dig som är medlem. Då kan vi nå dig med aktuell information och du finns med i vår lönestatistik.

Ändra dina uppgifter här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -