Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information om Löneöversyn 2017

Du får detta mejl eftersom du är registrerad i vårt medlemsregister som anställd inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Vi har fått många frågor kring vad som händer i årets löneöversyn.

Löneöversyn 2017 har blivit försenad då arbetsgivaren centralt  (Stockholms läns landsting, SLL) inte mött upp till förhandling. Detta har lett till att ingen LOK 16 (lokalt kollektivavtal) kunnat tecknas i tid för att påbörja löneprocessen innan sommaren.

Vårdförbundets mål var att ny lön skulle betalas ut på juni lönen. Nu hoppas vi att arbetsgivaren SLL möter upp och att vi kan starta efter sommaren med utbetalning ny lön i november.

Med vänlig hälsning

Vårdförbundet centra Arena
vardforbundet.slso@sll.se
08-123 404 90

Gå gärna in på Vårdförbundets webbsida och kontrollera att du är registrerad på rätt arbetsplats samt att dina kontaktuppgifter stämmer i medlemsregistret.

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -