Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information om löneöversyn 2020 - Södertälje kommun

Hej medlem i Vårdförbundet!

Vi har haft överläggning inför årets löneprocess med arbetsgivaren.

  • Lönesamtalen ska genomföras i februari.
  • Lönen ska betalas ut med aprillönen. 

Viktigt att känna till redan nu är att Vårdförbundets ambition med årets översyn är att alla ska få en löneökning baserad på skrivningarna i vårt avtal, det vill säga en individuellt satt lön som är baserad på prestationen det gångna året. Vid sidan av detta ska även satsningar göras på de som klassificeras som särskilt yrkesskickliga.

Avtalet anger i korthet att:

  • Parterna gemensamt ska följa och stödja arbetet med att utveckla löneöversynsprocessen.
  • Kompetens, specialistkunskap och erfarenhet som leder till förbättrade resultat och bidrag till verksamhetens mål ska premieras.
  • Särskilt yrkesskickliga ska prioriteras i översynen.
  • Prioriteringen hos varje arbetsgivare ska vid löneöverläggning och löneöversyn ske utifrån både behov och förutsättningar (behov har vi förhandlat in i det nya avtalet och innebär att en sammanvägning mellan ekonomiska förutsättningar och verksamhetens behov av rätt kompetens behöver genomföras).
  • Lönenivåer och lönespridning ska under avtalsperioden särskilt uppmärksammas inom respektive yrke vilket innebär att det ska vara möjligt att göra lönekarriär inom yrket.
  • Målet är att skapa en lönekarriär inom yrket över tid.

Vid avstämningen av löneöversynen ska en särskild uppföljning och analys göras av inför kommande års löneöverläggning.

Om ni har frågor kring processen är ni välkomna att kontakta oss.

Vänligen,

Gunilla George
Avdelningsordförande

Cecilia Asp Paulrud
Avdelningsstyrelseledamot, förtroendevald Södertälje kommun

Kontakt oss på info.stockholm@vardforbundet.se eller Vårdförbundet Direkt på telefonnummer 0771-420 420.

Du har fått det här brevet då du enligt vårt medlemssystem arbetar på Södertälje kommun. Om detta inte stämmer bör du uppdatera dina uppgifter.

Obs! För att du ska kunna få mer utbyte av ditt medlemskap i Vårdförbundet, kan val av förtroendevald på din arbetsplats vara ett bra sätt. Nu är det frågan om lön som aktualiserar detta men det finns fler saker som du säkert vill påverka på din arbetsplats och då är det en stor hjälp att det finns. Hur val går till eller om du är ensam på din arbetsplats och undrar över hur du kan göra får du gärna kontakta oss. Vi kan svara på frågor eller tipsa om hur du går till väga.

Ändra dina uppgifter

Vi behöver ha rätt kontaktuppifter och veta vilken roll och arbetsplats du har för att kunna nå dig med rätt information och organisera vårt arbete på bästa sätt. Du uppdaterar dina uppgifter enkelt själv via webben. Du kan även ringa Vårdförbundet Direkt.

Se och ändra dina uppgifter här
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -