Övriga nominerade till styrelsen

Här presenteras de övriga nominerade till styrelsen och kongressombud.

Vice ordförande

Carina Hansen - återtagit nominering
Karl Söllvander - återtagit nominering

Styrelseledamot

Rodrigo-Germán Araya de Castilla Personlig presentation
Anne Danielsson Personlig presentation
Ulla Hedlöf Personlig presentation
Jacqueline Hjertén Personlig presentation