Valberedningens förslag till årsmötet 2017

Här nedan kan du ta del av valberedningens förslag.

Styrelse

Ordförande

Gunilla George Personlig presentation

Vice Ordförande

Jane Stegring Personlig presentation

Ledamöter

Ingrid Allerstam Personlig presentation
Katarina Averfors Personlig presentation
Louise Bonnevier Personlig presentation
Jörgen Ekström Personlig presentation
Carina Hansen Personlig presentation
Emma Jonsson Personlig presentation
Mira Nyberg Personlig presentation
Dorieth Sone Zidaric Personlig presentation
Karl Söllvander Personlig presentation

Här kan du ta del av övriga nominerade till styrelsen

Kongressombud

Valberedningens mål är att föreslå kongressombud, som tillsammans kan företräda Vårdförbundets medlemmar i Stockholm på bästa sätt under kommande kongressperiod.

I den föreslagna gruppen finns personer som kan bidra med erfarenhet från kongressen 2014 men även de som inte var där och kan se på frågorna med andra ögon. Erfarenhet av fackligt arbete och annat idéburet engagemang finns representerat liksom arbetserfarenhet och studentengagemang. Vårt förslag bygger på ambitionen att föreslå en bred grupp, som rymmer olika perspektiv, kontaktytor, kunskap och erfarenheter och som därigenom bildar en helhet som är större än delarna.

Inträdesordning

Valberedningen föreslår att ersättarna träder in i den ordning de står angivna i förslaget. Valberedningen har utgått från att avdelning Stockholm har 30 ordinarie ombud till kongressen. I det fall avdelningen får fler ombud än 30 föreslås ersättarna flyttas upp i den ordning de står angivna. I det fall avdelningen får färre ombud än 30, föreslås de ombud som är sist på listan för ordinarie, bli ersättare högst upp på ersättarlistan.

Ordinarie Kongressombud

Gunilla George Personlig presentation
Ingrid Allerstam Personlig presentation
Katarina Averfors Personlig presentation
Louise Bonnevier Personlig presentation
Jörgen Ekström Personlig presentation
Carina Hansen Personlig presentation
Emma Jonsson Personlig presentation
Dorieth Sone Zidaric Personlig presentation
Karl Söllvander Personlig presentation
Mira Nyberg Personlig presentation
Rodrigo-Germán Araya de Castilla Personlig presentation
Lena Elfström
Elisabeth Lindgren Personlig presentation
Anne Danielsson Personlig presentation
Per Carlmalm Personlig presentation
Charlotta Dickman Personlig presentation 
Kerstin Felldin Personlig presentation
Kerstin Aronsson
Anita Berencreutz
Monica Boman Galiamoutsa Personlig presentation
Eva Håkansson
Janne Kautto
Sofia Magnusson Personlig presentation 
My Morin
Sofia Persson Personlig presentation 
Eftihia Bengtsson
Barbro Gripenstam Personlig presentation
Julia Turner
Åsa Hemlin Personlig presentation 
Marie Kristiansen Personlig presentation

Ersättare Kongressombud

Mina Olsson
Tommy Lundholm Personlig presentation 
Eva Köhler
Saga Fogelström Personlig presentation
Anna Leijon
Hampus Kalpakas
Laleh Bakhshi Baardh Personlig presentation
Maja Karlsson
Anna Larsen
Marianne Westin
Ann-Sofi Björkman Personlig presentation
Jakob Lederman
Niklas Bougt Personlig presentation
Linda Engman Personlig presentation
Karin Hallberg Personlig presentation
Ida Björk Personlig presentation 
Adrian Gavrilovic
Eva Elvesjö Stillberger
Emma Segernäs
Yvonne Leiva Personlig presentation
Nathalie Stark Personlig presentation
Kristina Wirén
Anette Karlsson
Behzad Arta
Iréne Sjöström Personlig presentation
Jacqueline Hjertén Personlig presentation
Therese Nordberg