Årsmöte, klart vi vill veta mer!

Jonas Carlsson från avdelningsstyrelsen delar med sig av sina reflektioner inför årsmötet.

Vad kan vi förvänta oss av dagen och kvällen?

Under eftermiddagen tar vi det formella, det vill säga årsmöte med bland annat val till ny avdelningsstyrelse, val av kongressledamöter, val av valberedning, samtalar om Vårdförbundets kommande vision och diskuterar exempelvis vad som ska göras framåt, med något avbrott för kaffe och smörgås. Till kvällen äter vi och umgås tillsammans för att sedan avsluta med kloka och underhållande ord från Morgan Alling.  

Varför ska jag ta mig tid att komma en lördag i oktober?

Om du vill påverka Vårdförbundets politik och vilka prioriteringar som skall göras de kommande fyra åren såväl lokalt som nationellt, då är det här det bästa tillfället att göra det vid. Vid detta årsmöte väljs inte bara ny lokal styrelse för de kommande fyra åren i avdelning Stockholm utan även en ny valberedning och ombud till 2018:års kongress och kommande kongressperiod. Dessa personer kommer till mycket stor del påverka Vårdförbundets lokala och nationella arbete de kommande åren och självklart vill du vara där och rösta för de du tror gör detta arbete bäst.

Hur många tror du att vi blir?

Det är svårt att säga, de senaste årsmötena har vi haft 300-400 deltagare. I år är det ju ett särskilt viktigt årsmöte så kanske blir vi 500, eller kanske 18 071 medlemmar som är det aktuella medlemsantalet i avdelning Stockholm. Mötet är ju öppet och alla medlemmar är välkomna!  

Det här med anmälan, är det inte ett öppet årsmöte?

För att vi skall kunna planera arrangemanget på bästa sätt önskar vi att du anmäler dig, främst för att vi vill bjuda dig på mat och dryck. Du är förstås välkommen ändå om du bara önskar delta vid själva mötet, eller föredrar att se på när andra äter…  

I år blir det inget webbval. Berätta varför…  

Efter att ha utvärderat webbval från flera håll nationellt föregående år, så rekommenderar förbundsstyrelsen att avvakta fortsatta webbval till tekniken är mer utvecklad. Vi avser att följa förbundsstyrelsen rekommendation.

Vi ses den 7 oktober!

Jonas Carlsson
Ledamot avdelning Stockholms styrelse