Inkomna nomineringar för 2017

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 4 juni. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Gunilla George

Vice ordförande

Jane Stegring

Styrelseledamot

Rodrigo-Germán Araya de Castilla
Katarina Averfors
Louise Bonnevier
Per Carlmalm
Anne Danielsson
Jörgen Ekström
Carina Hansen
Ulla Hedlöf
Jacqueline Hjertén
Emma Jonsson
Karl Söllvander

Kongressombud

Rozita Afkhami Sadoughi
Kerstin Aronsson
Katarina Averfors
Laleh Baardh
Eftihia Bengtsson
Anita Berencreutz
Monica Boman Galiamoutsa
Louise Bonnevier
Per Carlmalm
Jonas Carlsson
Anne Danielsson
Charlotta Dickman
Jörgen Ekström
Lena Elfström
Eva Elvesjö Stillberger
Kerstin Felldin
Adrian Gavrilovic
Gunilla George
Barbro Gripenstam
Carina Hansen
Åsa Hemlin
Jacqueline Hjertén
Emma Jonsson
Hampus Kalpakas
Anette Karlsson
Janne Kautto
Dilip Lagevik
Anna Larsen
Elisabeth Lindgren
Sofia Magnusson
Sofia Persson
Emma Segernäs
Iréne Sjöström
Karl Söllvander