Förlängd nomineringsperiod för kommande valberedning

Hösten 2017 ska det väljas ny valberedning. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

Att tänka på

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdraget.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Mandatperioden för uppdragen är 4 år.

Du kan nominera fram till den 15 september.

Ytterligare information och inkommande nomineringar kommer att läggas ut på webben framöver. Observera att nomineringarna till uppdraget som lokal valberedare inte kommer att behandlas av valberedningen.

Välkommen med din nominering!

Stockholm Nominering valberedning 2017

Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär