Nomineringar inför årsmöte 2017

  • Inkomna nomineringar för 2017

    Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 4 juni. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

  • Dags för nyval - nominera dig eller någon annan!

    ”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.