Inför årsmöte 2017

  • Inkomna nomineringar för 2017

    Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 4 juni. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

  • Ett av sätten att påverka inom Vårdförbundet är att skriva en motion

    En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.

  • Förlängd nomineringsperiod för kommande valberedning

    Hösten 2017 ska det väljas ny valberedning. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.