Val av ersättare till kongressombuden

På årsmötet 2018 behöver vi välja fler ersättare till kongressombuden. På föregående årsmöte valdes såväl ordinarie ombud som ersättare, men under året har ombuden decimerats. De personer som idag är ersättare, kommer givetvis ha kvar sina uppdrag. Ta chansen att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget!

Att tänka på

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdraget.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Uppdraget sträcker sig till och med 2021-10-31.

Du kan nominera fram till den 7 september. Nomineringstiden är slut!

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.

Ytterligare information och inkommande nomineringar kommer att läggas ut på webben framöver.


Vi ser fram emot din nominering!

Valberedning avdelning Stockholm