Årsmöte 2018

På kvällen den 4 oktober är du varmt välkommen på avdelning Stockholms årsmöte på Norra Latin. Kvällen bjuder på mingel, inspirerande föreläsning och möjlighet att påverka exempelvis vilka aktiviteter vi ska anordna 2019 och vilka fler som blir ersättare till kongressombuden. Mer information om kvällen kommer, men reservera datumet redan nu! Ta del av årsmöteshandlingarna (2018-09-13)
 • Årsmöte 4 oktober – Linnéa Claeson föreläser och mingelbuffé serveras

  Ta del av årsmöteshandlingarna (2018-09-13). Mingelbuffé, inspirationsföreläsning och för fram din åsikt!

 • Enkät - Vilka medlemsaktiviteter vill du ha under 2019?

  Passa på att bidra till vår verksamhetsplanering 2019! Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vilka aktiviteter medlemmarna i avdelning Stockholm gärna vill ha framöver. Resultatet av enkäten kommer fungera som en bas för styrelsen, vid prioriteringar av aktiviteter under året som kommer. En sammanställning av enkäten kommer att presenteras på årsmötet den 4 oktober samt i efterhand på webben.

 • Val av ersättare till kongressombuden

  På årsmötet 2018 behöver vi välja fler ersättare till kongressombuden. På föregående årsmöte valdes såväl ordinarie ombud som ersättare, men under året har ombuden decimerats. De personer som idag är ersättare, kommer givetvis ha kvar sina uppdrag. Ta chansen att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget!

 • Skriv en motion till årsmötet 2018

  En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.