Härliga möten och intressanta samtal

Två män ridande på åsnor på väg till Jeriko

Det var min första resa till Palestina och den blev fylld med härliga möten och intressanta samtal, men också förvirring, betänksamhet, nedstämdhet, förundran och beundran.

Vårdförbundet har sedan 2007 ett solidariskt projekt, ekonomiskt finansierat av Union to Union före detta LO-TCOs biståndsnämnd, tillsammans med PNMA (Palestinian Nursing and Midwifery Assosiation). Vårdförbundet stöttar dem på olika sätt i att bygga upp sin fackförening.

Jag vill börja med att säga att jag inte kommer lägga några politiska värderingar utan bara skriva om det jag sett och upplevt.

Första dagen skulle vi (jag och Maria Hallén) ha träffat Suleiman Turkman (ordförande) och Hussein Maghrabi (kassör) på Al-Makased Hospital för att planera veckan, men så blev det inte eftersom de snabbt bestämt att delta i en demonstration i Ramallah.

Istället försökte vi komma i kontakt med förtroendevalda på andra sjukhus men vart efter vi ringde runt förstod vi att demonstrationen var stor och omfattande. Ingen av våra kontakter kunde ta emot oss eftersom de var på demonstrationen. Demonstrationen handlade bland annat om lön men också hur hela det ekonomiska systemet ser ut och fungerar.

Vi bestämde oss för att åka till The Holy Family Hospital i Bethlehem trots att Hanan Banoura (en förtroendevald barnmorska) inte var där. Vi hade turen att istället träffa en barnläkare som visade oss runt.

Sjukhuset var otroligt vackert, beläget i ett gammalt kloster som också bedrivit vård med en grönskande innergård och en liten kyrka. Sjukhuset drivs idag med medel från Malta. De har ca 300 födslar i månaden, ca 10% har någon form av komplikationer som de också är väl utrustade för att ta om hand, med en neonatal avdelning och intensivvård.


Bildtext: Barnmorskor på Holy Family, Hospital i Bethlehem

Den andra dagen åkte vi till Al-Makased Hospital och efter ett kort möte med Suleiman och Hussein lämnade jag Maria med dem för att planera praktikaliteter medan jag fick tillfälle att visas runt av Sam, en chefssjuksköterska på en av barnavdelningarna.

Sam är en energisk positiv person som driver sin avdelning med fast men på samma gång mjuk hand. Hon beskrev att bemötande, attityd och etik är hennes nyckelinstrument i att driva en bra sjukvård. Hon berättar att hon kom sent till jobbet denna dag eftersom det tog lång tid att ta sig igenom en checkpoint, en checkpoint [1] hon måste tar sig igenom två gånger dagligen till och från arbetet. Hon var ganska arg och frustrerad när hon väl kom fram. För att ändra sinnelag innan kontakt med patienter och anhöriga sa hon åt alla (arbetstagare) att komma in på hennes kontor. Där berättade hon om vad som hänt och att hon inte ville ha med sig känslan ut i vården. Därför satte hon på musik och bjöd upp alla till dans. Personalen jag mötte och senare såg trakeostomera ett litet barn på 8 månader lyste av arbetsglädje och stolthet. De såg ut att arbetade i ett harmoniskt professionellt sammansvetsat team.


Bildtext: Dagens Team på Sam´s (i vit rock) barnavdelning, Al-Makased Hospital

Tredje dagen var det tidig avresa från Jerusalem till Nablus (ca 45 min med bil) för deltagande i PNMAs workshop för förtroendevalda och medlemmar.
Det är svårt att planera aktiviteter fullt ut eftersom man aldrig kan vara helt säker på att deltagare kan ta sig från sitt hem till platsen för aktiviteten [1]. PNMA måste inkludera säkerhet och extra tid när de planerar sina utbildningar och aktiviteter.

Exempelvis var bland andra vi från Vårdförbundet tvungna att lämna workshopen ca 14:30 för att hitta en öppen väg tillbaka till Jerusalem (vårt plan hem gick tidigt nästa dag). Vi hade på morgonen sett att huvudvägen redan var stängd i riktning Jerusalem. PNMA hade på grund av dessa problem bokat boende för alla som behövde stanna kvar eftersom utbildningen var under två dagar, även om distansen mellan städer inte är lång och man i teorin skulle kunna åka hem.

Dagen fylldes med diskussioner om vikten av mentorskap för nyanställda, eller för en individ som fått en ny yrkesroll. Vi diskuterade mentorns och adeptens olika roller och vilka positiva effekter ett fungerande mentorsprogram kan innebära så som ökad trivsel på jobbet, ökad arbetslust, minskad arbetsbörda och ökad patientsäkerhet. Vi berörde även etik, attityder, bemötande och professionalitet ur olika aspekter.

Utöver det pratade vi också om förtroendevalda rollen, demokratisk ordning inom fackförbund och skillnaderna mellan PNMA och Vårdförbundet. En av de stora skillnaderna är att PNMA inte har rätt till facklig tid, alltså gör de allt fackligt arbete på fritiden.

Jag lämnade workshopen fylld av energi och entusiasm efter alla inspirerande samtal! Vilken yrkesstolthet!


Bildtext: Deltagare på Workshop i Nablus

Dag fyra, tidig avresa mot Tel Aviv för att åka hem till Sverige igen. Det är med starkt hopp om att få komma tillbaka jag lämnar PNMA. Jag vill lära mig mer och möta fler kollegor, för jag tror att det är i mötet mellan människor de stora lärdomarna görs och förändringar sker.

Jag hoppas också att denna rapport gav er läsare något och gjorde er nyfikna. Hör av er om ni har frågor.

Hälsningar

Carina Hansen
Styrelseledamot
Avdelning Stockholm