Den fackliga verksamheten utvecklas ständigt

Den fackliga verksamheten utvecklas ständigt. Vårdförbundet bedriver internationellt samarbete tillsammans med kollegor i andra länder för goda villkor och en positiv hälsoutveckling globalt.

Vårdförbundet ansluter sig till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, enligt vilken alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla ska ha rätt till och tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård som bygger på lika villkor, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Avdelning Stockholm ansvarar för Palestinaprojektet och därför har jag tillsammans med Maria Hallén, ombudsman på vårdstrategiska avdelningen, under en längre tid åkt till Palestina för att arbeta med att stärka förutsättningarna för PNMA:s, Palestinian Nursing and Midwifery Association, arbete. På plats samarbetar vi med Sulaiman Turkman och Hussein Maghrabi från PNMA

Planering

Denna gång gjorde vi, precis som inför varje gång, en planering av workshops tillsammans med våra samarbetspartners på Makassed Hospital i Östra Jerusalem. Men det blir inte alltid som man tänkt sig. Väl på plats så innehöll veckan våld och dödsfall i Jerusalem och det präglade allas vardag på Västbanken. Stor närvaro av Israelisk polis och militär, extra säkerhetskontroller, check Points, avspärrade vägar och skolor som hölls stängda.

Säkerhetsläget måste tas på allvar och bristen på rörelsefrihet gjorde att alla var mycket begränsade. Vi fick styra om inriktningen på vår resa helt enkelt. Innan oroligheterna började hann vi besöka Jeriko Hospital. Förtroendevalda visade oss runt på sjukhuset, där en alldeles ny dialysavdelning med 13 vårdplatser öppnats.

Kompetensförsörjning

Behovet av kompetensförsörjning för sjuksköterskor och barnmorskor på sjukhusen på Västbanken är stort. Alla förtroendevalda vi möter på sjukhus och öppna kliniker vill delta på våra workshops och de diskuterar ivrigt vilka behov de har i olika ämnen.

Palestinska hälsoministeriet och hälsoministern känner väl till och uppskattar vårt samarbete. De lyfter upp vårt projekt som en förebild för biståndsarbete och samarbete. Hälsoministern visar på vad det betyder för den Palestinska vården, när sjuksköterskor och barnmorskor har möjlighet att samlas för att få kompetensutveckling. PNMA startade utan en enda shekel att bygga upp sin fackliga organisation med. Idag har de två egna fackliga lokaler på Västbanken i Ramallah och i Hebron.

Den fackliga verksamheten utvecklas hela tiden med egna workshops som görs lokalt av förtroendevalda på sjukhusen. De förtroendevalda visar stolt upp sitt sjukhus och de förbättringsarbeten som görs. Allt detta är möjligt tack vare de biståndsmedel projektet har samt Vårdförbundets regelbundna närvaro på Västbanken. Det är självklart att vi ska sträcka på oss och vara stolta!

Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm