Workshop om Vårdförbundets organisation och kommunikation på agendan

Deltagare i workshopen september 2014 i internationella projektet i Palestina.

Besöken är för att skaffa oss en djupare kunskap om kompetens och behov hos PNMA, men även för att presentera oss för bland andra sjukhusdirektörer.

Under veckan har vi, Eva Nowak och Maria Hallén, besökt förtroendevalda och medlemmar i de lokala distrikten i Jenin, Ququalia, Jerusalem och Betlehem. Besöken är för att skaffa oss en djupare kunskap om kompetens och behov hos PNMA, men även för att presentera oss för bland andra sjukhusdirektörer. I Ququalia blev det ett möte med borgmästaren för att berätta om vårt projekt. Vi tar alla möjligheter vi får att berätta om projektet och varför det är viktigt att låta sjuksköterskor och barnmorskor delta på våra workshops.

Speciella omständigheter

Denna resa skedde under speciella omständigheter. Kriget i Gaza har pågått i nästan två månader. Vi såg vikten av att skaffa oss en aktuell bild av läget inom hälso-och sjukvården och vårdpersonalens verklighet. Under vår vistelse har vi samtalat med ett stort antal sjuksköterskor, med olika lång yrkeserfarenhet, som alla under en cirka 10-dagarsperiod har tjänstgjort i Gaza. Samtliga sjuksköterskor har frivilligt sökt sig till uppdraget för att hjälpa skadade människor, men även för att bistå sina kollegor som arbetat med en omänsklig börda. Många av dem har arbetat 20-timmarsskift under en tvåveckorsperiod, under mycket svåra omständigheter och med svår samvetsstress av exempelvis triageringsarbetet.

De palestinska sjukhusen i östra Jerusalem är fyllda med patienter med svåra skador från kriget. Endast en liten del av patienterna har fått möjlighet till vård utanför Gaza.

Vi besökte även Svenska konsulatet för att skaffa oss en bild av läget efter kriget i Gaza. Infrastrukturen är helt utslagen, det finns varken el eller vatten, vilket gör att sjukdomar frodas i ett högt tempo. Fem sjukhus har bombats, av dessa är nästan tre helt förstörda och ett jämnat med marken - Abu usef Al najar sjukhuset. Cirka 25 förstörda ambulanser samt död vårdpersonal. Bristen är akut på sjuksköterskor i Gaza, större än läkarbristen.

Workshops

Vi höll en tvådagars workshop på Red Crescent Center i Ramallah med 37 deltagare. Mer än hälften var kvinnor. Tanken med denna workshop var att deltagarna från workshopen i maj nu skulle presentera sina förbättringsarbeten. Kriget har lett till att flera av sjuksköterskorna och barnmorskorna behövt göra omprioriteringar. Det resulterade i att två grupper gjort färdigt sina arbeten, men de kunde tyvärr inte delta denna gång. Vi satsar på att i november kunna höra samtliga förbättringsarbeten.

Innehållet i workshopen var: Vårdförbundets organisation, kommunikation, patientsäkerhet och kvalitetsarbete. Intresset och kunskapstörsten är stor. Deltagarna var denna gång nya i yrket eller de som fortfarande studerade. Det är alltid roligt att ta del av deltagarnas stora engagemang för att verka för förbättringsarbeten i vården.

Ansvariga för workshopen var Eva Nowak, ordförande Avdelning Stockholm och Maria Hallén, förbundsombudsman. Mellan våra workshops har våra samarbetspartners Suleman Turkman och Hussein Maghrabi själva ordna workshop, efter bästa förmåga under de omständigheter som rått under två månader.

Mina samlade intryck är att i krig finns inga vinnare men massor med hjältar, såsom de sjuksköterskor och barnmorskor som frivilligt anmälde sig att i mänsklighetens tjänst åka till Gaza.

Bara att vi finns på plats, i ett försök till en vardag och att lyssna på kollegor som lever i en annan verklighet än vi gör, gör en stor skillnad! Det är jag övertygad om.

Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm