Priset för bästa förbättringsprojekt gick till barnmorskan Maysa Rafeq Qabaha

Staden Jenin i Palestina.

Syftet med resan denna gång var att göra en uppföljning av året. Egna workshops genomfördes av våra samarbetspartners lokalt ute i distrikten.

Ett år som har varit mycket givande trots den extraordinära situationen i området, med anledningen av kriget i Gaza som pågick från juli till sista veckan i augusti. Detta har naturligtvis påverkat hela situationen i regionen, både arbetsmässigt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Trots detta genomfördes under oktober och november egna workshops av våra samarbetspartners lokalt ute i distrikten. 63 sjuksköterskor och barnmorskor deltog med följande upplägg: ledarskap, kommunikation, patientsäkerhet och kvalitetsarbete. Intresset och kunskapstörsten är stor.

Förbättringsprojekt

Utifrån de workshops som vi haft under året var det nu dags för prisceremoni! Många medlemmar har fått avvakta med sina förbättringsprojekt på grund av situationen på Västbanken. Vi har för avsikt att under 2015 fortsätta med att lyfta fram fler förbättringsprojekt.

Efter cirka två timmars bilfärd genom vackra vyer i dalarna mellan Nablos och Jenin, kom vi fram till sjukhuset i Jenin. Priset för bästa förbättringsprojekt gick till barnmorskan Maysa Rafeq Qabaha för hennes kvalitetsarbete inom neonatal verksamhet (för tidigt födda som väger under 2500 gram) med vikten av amning och nära kontakt mellan mor, far och barn. Noteras bör att Jenin är ett mycket konservativt distrikt vilket gör att kunskapen om faderns betydelse för förtidigt födda barn är lite banbrytande. Föredraget var engagerade och frågor ställdes och vissa förtydliganden gjordes.

Utöver äran att få första pris, fick Maysa Rafeq Qabaha 1000 israeliska schekel vilket motsvarar nästan 2000 kronor. Vi var cirka 50 kollegor som lyssnade på föredraget och sjukhusdirektören deltog. Han lyfte fram vikten av förbättringsarbeten och kvalitetsarbete som en viktig del i vården. Detta arbete kommer även att lyftas fram till hälsoministeriet i Palestina för att visa på goda exempel.

Rekrytering av kvinnor

Vi hade ett möte med delar av den nationella styrelsen i PNMA. Vi talade om hur arbetet med att rekrytera fler kvinnor till beslutsfattande organ har intensifierats. Fler kvinnor än män har deltagit på workshops under året och de arbetar kontinuerligt för att rekrytera fler kvinnor inom distriktsstyrelserna samt den nationella styrelsen. Att ständigt arbeta med återväxten av ledare är ett prioriterat arbete. För att medlemmar ska kunna veta vad PNMA kan erbjuda så vill vi visa på vikten av en välfungerande hemsida, rutiner samt policydokument. Något vi hoppas kunna utveckla vidare längre fram.

Vi har invigt de nyrenoverade lokalerna i PNMA:s huvudkontor Ramallah som köpts med medel från projektet. Redan i början av nästa år kommer möten och egna workshops kunna hållas i dessa lokaler. Då utan att behöva betala hyra och på det sättet hålla kostnaderna nere.

En av de första sakerna vi gjorde var att besöka Svenska konsulatet för att få en uppfattning om nuvarande situationen på Västbanken. Vi ser med spänning fram emot vad samarbetet med konsulatet och dess projekt kan få för positiv effekt för sjuksköterskor och barnmorskor i PNMA.

Dessutom så deltog vi på ett fantastiskt medlemsmöte i Betlehems distrikt där medlemmar fick ställa frågor om lön, löneutveckling, arbetstider och villkor till PNMA:s ledning samt till en representant för hälso-och sjukvårdsministeriet. Diskussionerna var lika heta som här hemma. Fantastiskt med allt detta engagemang!

Jag vet att vi gör skillnad av att bara finnas på plats!

Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm