Besök på statliga och privata sjukhus

Kvinnliga deltagare i workshopen maj 2014 i internationella projektet i Palestina.

Under veckan har vi (Eva Nowak och Maria Hallén) besökt förtroendevalda och medlemmar i de lokala distrikten i Turkalem och Jeriko! De har visat oss runt på statliga och privata sjukhus.

Vårt syfte är att prata med förtroendevalda och skaffa oss en djupare kunskap om kompetens och behov hos PNMA, men även att presentera oss för sjukhusdirektörer för att berätta om projektet. Extra roligt var att vi på ett av sjukhusen i Turkalem fick draghjälp av lokalmedia som gjorde ett inslag om vårt besök på sjukhuset. Vi fick även möjligheten att besöka en flickskola i Turkalem som med inlevelse visade upp sina fantastiska projektarbeten.

Vårdförbundet fick en inbjudan av Svenska konsulatet om ett möte med konsuln för att berätta om projektet och för att se om vi tillsammans kan finna gemensamma samarbetspunkter.

Veckan avslutades med två dagars workshop på Red Crescent Center i Ramallah med 30 deltagare. Fler kvinnor än män deltog, vilket är glädjande eftersom PNMA arbetar kontinuerligt för att rekrytera fler kvinnor inom distriktsstyrelser och den nationella styrelsen. Innehållet på workshopen var: Vårdförbundets organisation, kommunikation, patientsäkerhet och kvalitetsarbete. Intresset och kunskapstörsten är stor. Deltagarna blir snabbt varma i kläderna och oavsett om de behärskar engelskan eller inte så är det en stor delaktighet och man vill gärna redovisa grupparbetsuppgifter. Ansvariga för workshopen var Eva Nowak, ordförande Avdelning Stockholm, och Helena Bergius, chefssjuksköterska SABH på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Denna gång är uppdraget för deltagarna att starta egna förbättringsarbeten som kommer att presenteras på nästa workshop i september.

Under tiden kommer våra samarbetspartners Suleman Turkman och Hussein Maghrabi själva ordna workshop med det material vi nu använde. Även lokala förtroendevalda kommer att starta upp små workshops på sjukhus och kliniker på Västbanken.

Mina samlade intryck av resan är vi har många gemensamma nämnare i yrket och på arbetsplatserna, men också olikheter och hierarkiska strukturer som gör arbetet på arbetsplatsen extremt svårt ibland.

Bara att vi finns där gör en stor skillnad!

Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm