Uppföljning och utvärdering av förra årets insatser

På bild från vänster Sulaiman Turkman, Maria Hallén och Eva Nowak

Syftet med resan denna gång var att göra en uppföljning och utvärdering av förra årets insatser.

Trots att den besvärliga situation som råder inom området har vi kunnat genomföra flera uppskattade insatser. De ekonomiska förutsättningarna, säkerhetsläget och arbetsmarknaden skiljer sig totalt från de i Sverige, trots det är det många frågor som är lika angelägna för sjuksköterskor och barnmorskor i Palestina som här i Sverige.

Ny styrelse

Vår lokala samarbetspartner Palestinian Nursing and Midwifery Association (PMNA) har valt en ny nationell styrelse, bestående av 17 ledamöter där ca hälften är nya i sina uppdrag. Alla lokala styrelser är inte klara med sina val i skrivande stund, på grund av svårigheter att samla medlemmarna för att kunna genomföra demokratiska val. Vi gratulerar Sulaiman Turkman till ordförandeskapet och hela styrelsen till förtroendet att leda medlemmarna fyra år till!

Det är i samarbete med PNMA som vi genomfört uppskattade workshops kring ämnen som ledarskap, kommunikation, patientsäkerhet, yrkesutveckling, ny i yrket, handledning och kvalitetsarbete. Att få stöd i steget från student till färdig sjuksköterska eller barnmorska är en viktig del i arbetet. Mentorskap och reflekterande samtal kan vara ett möjligt arbetssätt även för PNMA. Intresset och kunskapsutbytet är stort.

Planering 2016

Vi gjorde även en planering för 2016 tillsammans med Sulaiman Turkman och Hussein Maghrabi som också finns i styrelsen. Vi utvecklar kontinuerligt våra Workshoppar och planerar in föreläsare utifrån de önskemål som finns. Medlemmar och förtroendevalda har utvärderat tidigare workshops och kommit fram till vad som behöver repeteras, fördjupas, förbättras eller läggas till. Eftersom många förtroendevalda är nya i sitt uppdrag kommer vi i stort hålla fast vi tidigare koncept. Behovet av kompetensförsörjning för sjuksköterskor och barnmorskor på sjukhusen på Västbanken är stort. Alla förtroendevalda vi möter på sjukhus och öppna kliniker vill delta på våra workshoppar och de diskuterar ivrigt vilka behov de har i olika ämnen.

Den lokala fackliga verksamheten utvecklas hela tiden med egna workshoppar som leds av förtroendevalda på sjukhusen. De förtroendevalda visar stolt upp sitt sjukhus och de förbättringsarbeten som görs. Två lokaler i Ramallah och Hebron har köpts för att workshopparna ska kunna hållas i en säker miljö. Allt detta är möjligt tack vare de biståndsmedel projektet har samt Vårdförbundets regelbundna närvaro på Västbanken. Det är självklart att vi ska sträcka på oss och vara stolta!

Vi ser framemot ett nytt år med många härliga möten med förtroendevalda och medlemmar i PNMA!

Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm