Bra villkor för att kunna utföra en säker vård

Staden Hebron i Palestina

Det finns många likheter men också olikheter i vården här hemma och i Palestina. Det vi har gemensamt är att vi vill ha bra villkor för att kunna utföra en säker vård.

Medlemsmöten som PNMA ordnar berör samma frågor som här hemma, det vill säga arbetstider, övertid och så klart lönen!

Skapa förutsättningar

Den här resan ägnade vi mycket tid åt att skapa förutsättningar för PNMA (Palestinian Nursing and Midwifery Association) att i framtiden själva framgångsrikt kunna jobba med fackliga frågor. Vi planerade också årets workshops tillsammans med våra samarbetspartners Sulaiman Turkman och Hussein Maghrabi. Medlemmar och förtroendevalda har utvärderat tidigare workshops och kommit fram till vad som behöver repeteras, fördjupas, förbättras eller läggas till.

Ledarskap, kommunikation, patientsäkerhet och kvalitetsarbete behöver vi fortsätta arbeta med. Även med att vara ny i yrket och de krav som ställs när du går från student till färdig sjuksköterska eller barnmorska. Mentorskap och reflekterande samtal kan vara ett möjligt arbetssätt även för PNMA. Efterfrågan på workshops är stor. Även på de lokala workshops som sker på distrikten mellan våra besök, platserna fylls upp snabbt!

Sjukhus- och konsulatbesök

Jag och Maria Hallén mötte förtroendevalda i Betlehem och Hebron. Vi besökte även ett nytt sjukhus i Tubas som byggs upp med ekonomiska medel från Turkiet. Sjukhuset har 40 vårdplatser. 40 sjuksköterskor har anställts, men behov finns av 30 sjuksköterskor till. Vårdplatser hålls stängda, intensivvårdsavdelningen är stängd. Akut vård ges till patienterna som behöver det, för att sen transporteras till sjukhuset i Jenin. Vi känner igen problematiken hemifrån eller hur? Alla som arbetar på sjukhuset i Tubas är dock stolta över att få arbeta på ett nytt sjukhus och ser möjligheter att utvecklas i sin profession. Trots bristen av kollegor!

Tillsammans med våra samarbetspartners besökte vi Svenska generalkonsulatet för att beskriva vårt gemensamma arbete och för att lyfta fram de problem som finns för den Palestinska vården. Konsulatet arbetar vidare med sin kartläggning av hälso- och sjukvården i Palestina och ser en tillgång i Vårdförbundets projekt samt möjligheter till information i våra samarbetspartners.

Via konsulatets hjälp ordnades ett möte med Unitet Nations Population Found (UNFPA) som bland annat arbetar med jämställdhet, våld i hemmet och kvinnors och barns hälsa. Besöket var mycket givande och kan ge PNMA möjligheter att utvecklas, nu när dörrar har öppnats för samarbete mellan organisationer.

Att ha möjligheten att träffa kollegor och bygga upp relationer i Palestina gör stor skillnad!

Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm