Ny projektplan och nya idéer

Personer på bild från vänster till höger Suleman Turkman, Eva Nowak, Maria Hallén, Hussein Maghrabi

Med ny projektplan och idéer för nya steg som behöver tas för projektet, har vi, Eva Nowak och Maria Hallén besökt några lokala distrikt.

Vi träffade förtroendevalda i nationella styrelsen och lokala styrelser och besökt lokalkontor i Betlehem, Nablos och Hebron.

Vi har även besökt statliga sjukhus, en vaccinationsmottagning och två Universitet. Det finns fortfarande ett stort behov av utbildning i ledarskap, kommunikation, kvalitetssäkring och patientsäkerhet samt behov av mer kunskap omkring medlemskapets värde. En uppdaterad webbsida för medlemmar och rekryteringsmaterial har efterfrågats under workshops.

Vi har diskuterat hur uppläggen på workshopen kan se ut under året med Suleman Turkman och Hussein Maghrabi. Aktuella föreläsare för workshops kommer att utses utifrån kompetens och önskemål från PNMA.

Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm