Välkommen på lunch med styrelsen!

styrelseledamöter sittande runt ett bord

Under året kommer avdelningsstyrelsen att förlägga sina styrelsemöten på de lokala centra och expeditioner som finns i Stockholms län.

Syftet är att förena flera möten under samma dag och att bli mer effektiva. Det kan handla om att vi gör studiebesök för att få ökad inspiration till vår politik eller att vi träffar personer som ger oss input i ett ämne.

Samtliga styrelsemöten kommer även att innehålla möten med medlemmar då vi bjuder in till medlemslunch på den lokala lunchrestaurangen. Du kan då möta oss direkt och samtala om det som är viktigast för dig, ta reda på vad Vårdförbundet gör i olika frågor som du är engagerad i och delge oss dina tankar. Kanske vill du också visa oss din arbetsplats?

Håll utkik och hör gärna av dig om du har något som är intressant att utveckla.

Du kan anmäla dig till följande medlemsluncher:

7 mars Södersjukhuset
3 april S:t Görans sjukhus
10 maj Karolinska Solna

Med vänlig hälsning

Jane Stegring
Förbundsstyrelseledamot
Vice Ordförande avdelning Stockholm