Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm september 2015

Nästan ett år har gått sedan jag senast gav rapport från avdelning Stockholms styrelsemöte och mycket har hänt sedan dess!

Vårdmiljö

Den 21 september samlades vi med en pressad agenda. I tider som dessa när rapport efter rapport om bristande vårdmiljö kommer från en av Stockholms största arbetsgivare, Karolinska sjukhuset, då rycks vi mellan det mer dagliga styrelsearbetet som planering av  avdelning Stockholms årsmöte, förhandling med arbetsgivare om förbättrad nattarbetstid  och mer akuta möten med Stockholms läns landstings politiker.  

Budget och verksamhetsplan

Genomgång av de obligatoriska punkterna, ekonomisk rapport och uppföljning av 2015 års verksamhetsplan. Vi anordnade ett stort antal aktiviteter på många platser i Stockholm under våren, många med särskilt fokus på din lön. Och fler för dig viktiga aktiviteter arrangeras under hösten. Ta del av dessa på vår aktivitetsportal!

Årsmöte

Nästkommande särskilt viktiga aktivitet är avdelning Stockholms årsmöte. Vid årsmötet får du möjlighet att påverka verksamhetsplanen för 2016 och framföra vad du tycker bör prioriteras.

Det finns ingen reell möjlighet för oss att förändra våra arbetsvillkor om vi inte gör det tillsammans, ensam är inte stark. Det betyder inte att individer inte kan göra stor skillnad på sin arbetsplats. Men det gör vi igenom att stärka varandra som individer, att var och en stöttar varandra och tillsammans sätter ner foten och säger
 
TA INGEN SKIT!

Jonas Carlsson
Leg. Sjuksköterska
Styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Stockholm