Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm oktober 2015

Ungefär en gång i månaden samlas styrelsen för att ha styrelsemöte. Denna gång sågs vi två dagar efter årsmötet som hölls på Münchenbryggeriet.

Årsmöte

Detta innebar att mötet var ett relativt kort möte. Som vanligt finns ett antal återkommande frågor som styrelsen för samtalar om varje månad.  Det handlar om att rapportera från möten där någon från styrelsen deltagit, genomgång av ekonomin osv. Givetvis reflekterade vi också kring hur kvällen för årsmötet varit. Ett trevligt möte med häftig stämning och många goa skratt som vi också satte i halsen när Özz körde igång!

Lön och hälsosam vårdmiljö

De två stora ämnena för dagen var lön och Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö. Den senare röstade en extrakongress igenom i maj i år och nu ska en handlingsplan tas fram om hur vi ska jobba med dessa viktiga frågor i avdelningen.

Lön och vårt löneavtal är en viktig och ständigt återkommande punkt på våra styrelsemöten!  Marknaden skriker efter bland annat sjuksköterskor och vi har arbetsgivare som hittar på många ”fiffiga” lösningar för att kunna anställa och behålla medarbetare, lösningar som kan försvinna lika snabbt som vi fick dom! Men vad innebär detta egentligen för vårt löneavtal som vi gemensamt tecknat med arbetsgivaren? Värderingen av den kunskap och kompetens vi tillför finns beskriven i avtalen och de bygger på en gemensam överenskommelse mellan oss. Är detta då bara tomma ord eller är det något vi ska vårda från bägges håll?

Att alla våra fyra medlemsgrupper är felvärderade tror jag att alla medlemmar ställer sig bakom. Men hur får vi till en verklig förändring av den bilden som dessutom finns kvar i långa loppet? Det är en svårare fråga. Kom gärna med input, det tar vi tacksamt emot.

Gunilla George
Vice ordförande avdelning Stockholm