Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm augusti 2015

Vårt första styrelsemöte efter sommaren börjar med en Twitterintroduktion av Anna Olsson från Vårdförbundets nationella kansli.

Twitter

Hon går igenom vad som är skillnaden mellan Twitter och bloggar. Nu vill vi ut och synas mer och uppmärksamma våra budskap både på facebook och Twitter. 

Nattarbetstid

Vi fortsatte diskutera hur förhandlingsarbetet går gällande nattarbetstiden. Innan sommaren skickade avdelning Stockholm ut förhandlingsframställan till samtliga kommuner, SLL och Capio St: Göran. Några har ännu inte svarat, andra ska återkomma och några har vi redan träffat. Det är viktigt för oss att kommunicera vad vi gör i arbetstidsfrågan. Vi vill att medlemmar ska veta vad som händer och vi vill att du ska komma med synpunkter. Håll utkik på såväl facebook och Twitter. 

Löneöversyn 2016

När det gäller årets löneöversyn inom SKL-avtalet har det sett väldigt olika ut hur man hanterat den. 2013 fattade den politiska majoriteten i Stockholms läns landsting ett beslut om riktade lönesatsningar för specialistsjuksköterskor med totalt 90 miljoner. Syftet med satsningen var att åstadkomma en tydligare lönespridning och att uppvärdera specialistsjuksköterskor och andra av våra yrkesgrupper som definierats som bristyrken på akutsjukhusen. Hanteringen och fördelningen av dessa pengar har dock sett väldigt olika ut. När det gäller den nysatta lönen så har många fått antingen av ”politikerpengarna” eller från löneöversynen. Denna hantering kommer vi att diskutera vidare.

Årsmöte

En rolig aktivitet som kommer den 13 oktober är årsmötet på Münchenbryggeriet. Där kommer val av kongressombud och fyllnadsval till avdelningsstyrelsen att presenteras. Årsmötet kommer att öppnas i och med att webbröstningen börjar. Vi hoppas på en stor anslutning av medlemmar som vill komma och mingla med andra medlemmar.

Personcentrerad vård

Vårt kongressbeslut om personcentrerad vård finns nu som broschyrer med mer djupgående information och i andra typer av material så som frankerade vykort vilka innehåller tips på hur vi i olika roller kan bidra till att ställa om till personcentrerad vård. Dessa ska vi använda oss av vid alla möten med medlemmar, förtroendevalda, chefer och politiker. Ett bra tillfälle för dig som medlem att använda dig av materialet är som diskussionsunderlag på APT. Det finns arbetsplatser där man infört personcentrerad vård och andra där man vill.

Snart kommer vecka 47, Vårdförbundsveckan. Då anordnar vi olika medlemsaktiviteter, så håll utkik på webben, facebook och Twitter!

Elisabeth Lindgren
Ledamot avdelningsstyrelse