Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm januari 2016

Febril aktivitet inom ambulansen, vem ska egentligen göra vad i vården och hur påverkar vi hur vårdens situation i sommar kommer se ut. Januari månads styrelsemöte är till ända.

Ambulanssjukvården

Inom ambulansen arbetar just nu många engagerade medlemmar med viktiga frågor och styrelsen fick en statusuppdatering. En grupp arbetar med att påverka hur den prehospitala vården styrs och organiseras i Stockholm. Förbundets medlemmar ser som nödvändigt att ambulanssjukvårdens uppdrag tydligt definieras av landstinget och att organisationen förändas för att ge verksamheten förutsättningar att utvecklas. En väl fungerande verksamhet är en förutsättning för goda arbetsvillkor, och ett tillvaratagande fullt ut av sjuksköterskornas kompetens inom ambulanssjukvården. En annan grupp arbetar angränsande med arbetsmiljöfrågorna inom verksamheten. Stor kraft finns i gruppen och styrelsen gör vad vi kan för att bidra till arbetet. Vi kommer till nationell nivå att lyfta att vi behöver en tydlig gemensam strategi med politiska ställningstaganden inom ambulanssjukvården.

Ännu mer ambulans handlade det om eftersom vi för närvarande driver en tvist mot ett av ambulansföretagen, AISAB. Vi anser att AISAB brutit mot vårt kollektivavtal när det gäller arbetstidsförläggning och är mycket bekymrade över hur lite företaget verkar värna våra avtal. Vid pågående tvist har vi också behov av att diskutera hur vi hanterar olika frågor hos berörd arbetsgivare under tiden. Vår ingång är att tvisten först och främst måste lösas.

Vem gör vad i vården?

Ett utvecklingsområde som vi tidigare satt oss in i och nu fortsatte diskutera är frågan om vem som ska göra vad i vården. Tydligt är att vi behöver vara aktiva i denna frågeställning, och att dessa diskussioner behöver äga rum på varje arbetsplats, med våra yrkesgrupper delaktiga i diskussionen. Hur kan vi stödja detta? var en av våra frågor. Vi kommer införliva diskussionen i kommande medlemsaktiviteter och talade om ett stödmaterial till våra förtroendevalda för att väcka samtal kring detta ute i olika verksamheter. Vi vill också hitta verksamheter där man lyckats tänka utanför boxen, för att kunna lyfta fram goda exempel.

Sommaren 2016

Vi beslutade att hålla fast vid linjen att inte förhandla några ekonomiska sommarersättningar för sommaren 2016. Vi har dock stort behov av att med arbetsgivaren diskutera de alternativ vi ser för att klara semesterperioder i verksamheten. Det är ju i grunden långsiktiga frågor som måste lösas.

Information kring förlängningen av vårt nationella kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting och det arbete som nu ska ske framåt fick vi också. En arbetsgrupp utsågs för att planera medlemsaktiviteter kring detta.

Har du frågor kring styrelsens arbete? Input du önskar ge? Tveka inte att ta kontakt med oss!

Hanna Rönnell
Leg sjuksköterska och styrelseledamot avdelning Stockholm