Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm februari 2016

Dagens styrelsemöte var, som vanligt, fyllt till brädden med innehåll. Ibland kan jag undra hur vi ska hinna med alla punkter men det går över förväntan och oftast är vi klara i utsatt tid. Det är bra.

Rekrytering och medlemsutveckling

Vi behöver bli fler.  På olika sätt diskuterar vi hur det ska ske.  Rekryteringsgruppen kommer därför att avslutas och ett aktivt arbete med ännu fler besök på arbetsplatser blir en del av det arbetet. 

Sommaren

Sommaren nalkas och då har vi nu formulerat ett underlag som kan vara ett stöd för kommande möten med arbetsgivare. Det handlar även om hur vi själva kan tänka kring vad vi gör på arbetsplatsen. Vilket många redan gjort under flera år, men därför blir det ännu viktigare att se till att arbetet som ska utföras ska ske på ett patientsäkert sätt. Se till att den svårast sjuka får rätt kompetens. Vidare diskussioner kommer att ske inom detta område på de nationella yrkesdagarna som kommer under året.

Lön och löneöversyn 2016

En stor diskussion på mötet handlade om vilka strategier vi ska jobba med när det gäller det långsiktiga arbetet med lön. Livslön och förhållanden mellan karriärmöjligheter och lönespridning samt vad vi gör på arbetet. Det hänger ihop och därför är det viktigt att börja fundera över vilka enheter som kan vara draghjälp i arbetet. Hitta exempel där det finns vilja att utveckla något nytt som leder mot Vårdförbundets vision 2018 där ett övergripande mål är ”en varaktig värderingsförändring av Vårdförbundets yrkesgrupper”. Denna fråga är ständigt lika aktuell vilket gör att den återkommer i allt vi gör under året men främst i den kommande översynen.

Ett yrkande för lönöversynen 2016 har tagits fram och beslutades på mötet. Denna kommer att användas i de uppstartsmöten med arbetsgivaren som sker inom hela avdelningen.

Styrelsens arbete med arbetstid och lön kommer att intensifieras. Ett arbetssätt för de möten som kommer godkändes av styrelsen. Mer info kommer givetvis så även du vet vart du kan gå.

Säkerställa resultat och etiska riktlinjer

Styrelsen diskuterade utifrån händelserna runt ”Macchiariniaffären” hur våra yrkesgrupper som deltar i olika typer av forskningsarbete kan garanteras att resultat och etiska riktlinjer är säkerställda. För att få ökad insyn har Vårdförbundet yrkat i förhandlingar om ett nytt ALF avtal (avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso-och sjukvården). Vi vill se ett ökat samarbete med de lokala FOU-grupper som finns runt om i länet.  Det påverkar allas vår arbetsmiljö om hanteringen inte sköts korrekt. Hur det faktiskt kommer att se ut vet vi inte i skrivande stund.

Till TCO rådet i Stockholms län utsågs Ann Danielsson och Rodrigo-German Araya de Castilla.

 
Jane Stegring
Vice ordförande avdelning Stockholm