Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm december 2015

Himmel, vart tog året vägen! Antar att det är fler än jag som känner så. I tisdags förra veckan hade vi årets sista styrelsemöte 2015.

Löneutveckling

Vi blickade bakåt vad gäller löneutvecklingen för våra fyra yrkesgrupper och det är tydligt att vi sedan 2011, varje enskilt år, tagit mark i jämförelse med ”märket” och i Stockholm har vi tagit de största stegen. Det måste vi ju se som en framgång. Med det sagt blickade vi också framåt för att se vad vi kan göra för att vinna större framgång. Vi tänker inte sakta av i arbetet med lön utan snarare öka farten och ställa högre krav eftersom vi absolut inte är framme. Särskilt inte när det kommer till röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytikers löner. Vad vi tyvärr också ser är att livslönen för våra yrken (länk) fortsatt ligger lågt och det kommer vi jobba vidare med. Specialistkompetens och specialistkunskap skall löna sig!

Ny certifierad utbildning

Det är dags för den nya certifierande grundutbildningen för förtroendevalda att dra igång 2016 och vi diskuterade blivande utbildare. Från och med 2016 får alla nya förtroendevalda samma utbildning i hela landet, något vi jobbat för länge!

Regionalt skyddsombud

Som RSO, regionalt skyddsombud, har vi under en lång tid bara haft en person i avdelningen. Ett regionalt skyddsombud kan möta medlemmar hos privata arbetsgivare i större utsträckning och eftersom vi ser att det blir fler och fler privata vårdgivare i Stockholm så har vi länge jobbat för att få till flera RSO. Vi har succesivt utökat resurserna och kommer från och med nästa år ha tre individer med uppdrag i olika delar av Stockholm.

Ja detta är ett litet axplock av ämnen vi diskuterade på årets sista styrelsemöte men jag skall inte bli för långrandig eftersom det finns ett protokoll att läsa.

Jag vill passa på att säga att trots att jag många gånger blir nedstämd över våra arbetsförhållanden och hur framtiden ter sig, är jag otroligt stolt över att jobba inom vården! Jag är stolt över våra professioner och vad vi gör för våra medmänniskor. Låt oss aldrig sluta kämpa för bättre arbetsförhållanden och en säkrare vårdmiljö både för oss och våra patienter!

God Jul alla härliga medlemmar där ute!!

Carina Hansen
Ledamot i avdelning Stockholms styrelse