Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm november 2015

En av de stora frågorna under året har varit nattarbetstiden. Vårdförbundet har kallat samtliga arbetsgivare inom Sveriges Kommuner och Landstings avtalsområde till förhandling.

Nattarbetstid

Vi kräver att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden, vid varje nattpass oavsett anställningsform samt att OB ska räknas som en procentuell andel av lönen. Nu när de flesta protokoll kommit in och analyserats visar det sig att cirka 70 % anser att detta bör hanteras centralt. I Stockholm har vi avslutat förhandlingen med Stockholms läns landsting och merparten av kommunerna. I styrelsen diskuterade vi hur vi ska använda oss av de goda diskussioner som vi faktiskt ändå haft med en del av arbetsgivarna.

För att hålla frågan fortsatt aktuell kommer det att hållas korta lunchmöten där du som medlem bjuds in. Dessa kommer vi att ha på olika platser runt om i länet. Håll utkik på webben och ta chansen att gå på ett möte nära dig!

Verksamhetsplan och budget för 2016

Verksamhetsplan och budget för 2016 var ett annat ämne på agendan. Vi har många spännande aktiviteter att se framemot nästa år. Vi ser att nästa år kommer att bli tufft för många av Vårdförbundets medlemmar i Stockholm då flytten av vård mellan sjukhus och förvaltningar påbörjas. Vi hoppas kunna vara det stöd som du som medlem behöver!

Socialstyrelsens föreskrift

Vi gick också igenom Socialstyrelsens föreskrift Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?  Detta är något som vi kommer att fortsätta att diskutera framöver med utgångspunkt i Vårdförbundets politik. Vad vi vill och hur vi säkerställer vården. Vi vill självklart vara med och forma vården i framtiden.

Hälsningar,

Lena Elfström
Styrelseledamot avdelning Stockholm