Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm november 2016

Utifrån input på årsmöte, arbete tillsammans med centran och expeditioners förtroendevalda, och samtal i styrelsen har nu förslag till verksamhetsplan och budget skickats in till förbundsstyrelsen för beslut.

Det är alltid mycket viktiga överväganden när det kommer till att försöka prioritera hur resurser, både mänskliga och ekonomiska, bäst planeras för mesta medlemsnytta.

Vi fick information om att förbundet har anställt en ny person som kommer att arbeta med arbetsmiljöfrågor, något som jag personligen sätter stora förhoppningar till ska ge oss bättre förutsättningar att jobba aktivt och strategiskt med dessa stora frågor.

Vi fick rapport och information om planeringen framåt för vårt samarbetsprojekt med PNMA (Palestinian Nursing and Midwifery Association), Vårdförbundets Palestinska motsvarighet. På grund av omständigheter som inte gått att råda över har allt som var tänkt i år inte kunnat bli av. Men projektet jobbar vidare och viktiga frågor framåt är hur PNMA ska knytas ihop med långsiktiga samarbetspartners lokalt, samt hur kvinnor kan ges möjlighet att ta på sig uppdrag i sin organisation.

En stor och viktig diskussion rörde planering av ett möte kring lön som hölls tillsammans med alla förtroendevalda med facklig tid i Stockholm 9 december. Där medverkade Vårdförbundets chefsförhandlare Annelie Söderberg och för att få ut så mycket som möjligt av hennes närvaro pratade vi igenom hur det ser ut i Stockholm kring lönefrågan och vad vi ville söka svar på tillsammans med henne. Vi upplever starkt att vi inte når önskvärt resultat av vårt löneavtal med arbetsgivarna i Stockholm och behövde hjälp med att hitta nya grepp.

Vi fick besök av Stockholms läns landstings förhandlingschef som presenterade ett kollektivavtal som arbetsgivaren önskar teckna med Vårdförbundet med anledning av den omflyttning av vård som sker i och med Framtidens Hälso- och sjukvård. Vi diskuterade möjliga vinster och farhågor med avtalet och beslöt oss att gå vidare i förhandling med arbetsgivaren, men slå vakt om ett antal punkter viktiga för oss, bland annat gällande synen på lön och förmåner.

Hanna Rönnell
Leg sjuksköterska och styrelseledamot avdelning Stockholm