Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm juni 2016

I juni hade vi det sista styrelsemötet inför sommaren och det var många viktiga frågor uppe på agendan.

Efter att vi gått igenom ett antal fasta punkter som kommer upp varenda gång på styrelsemötet så pratade vi om ”Vårdförbundets chefssatsning”. Vi startade med att utvärdera hur chefssatsningen har gått och gick sedan vidare till att prata om planen framåt i höst. Det framkom att vi har fått viss kritik från våra första linjens chefer om hur vi är i vår approach jämt emot cheferna när det gäller arbetsmiljö.

En annan fast punkt som vi har på agendan är medlemsrekrytering och där kom vi fram till att i höst ska vi starta en blogg, till den behöver vi fasta författare och gäst bloggare. Så är ni intresserade hör av er. Sedan kom vi fram till att vi ska se till att ändra fokus när det gäller rekrytering till istället medlemsutveckling/medlemsfokus.

Efter det fick vi en genomgång om rehabilitering av två ombudsmän som just nu håller på och åker runt till våra olika centra och utbildar och informerar oss fackliga förtroendevalda med fast tid i detta ämne.

Förbundsstyrelsen kom i form av Janí Stjernström och Johan Larsson och vi hade en diskussion om medlemsutveckling, lönepolitiska idén och ”inför kongressen 2018”. Jag tror att detta var allt för denna gång så nu önskar jag alla en trevlig sommar och vi hörs i höst.

Hälsningar

Katarina Averfors
Styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Stockholm