Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm augusti 2016

Den 23 augusti träffades vi åter efter en sommar varvad av arbete och ledighet, för somliga av oss mer av det ena, för andra mindre. Precis som det är för många av oss i kliniskt arbete där det inte finns någon skylt med texten "semesterstängt" att hänga upp, trots att det vore det enda rimliga med tanke på den ofta stora bristen på personal med rätt kompetens denna tid på året.

Jag skulle kunna skriva spaltmeter i ämnet, men det är inte meningen att jag ska göra. Meningen är att jag ska redogöra vad som diskuterades och beslutades vid det senaste styrelsemötet.

Så, vad hände på styrelsemötet..? Vi har förstås som vid alla våra styrelsemöten stämt av verksamhetsplan och ekonomisk rapport. Jag vågar påstå att det ser bra ut och att vi har ekonomiska resurser till att genomföra de aktiviteter som vi tillsammans med er (vid föregående årsmöte) planerat till denna höst.

En av dessa aktiviteter är det kommande årsmötet 5 oktober där du som medlem har möjlighet att påverka vad vi ska prioritera för verksamhet i Stockholm 2017. Vid årsmötet kommer du också ha möjlighet att träffa, tala med och lyssna till medlemmar som tagit sitt arbete och sin profession till olika delar av världen. Anmäl dig gärna redan nu via aktivitetsportalen!

Vidare synade vi SLL:s nya kompetensförsörjningsplan, men vad som var nytt i den vet jag inte. Några reella förslag på hur SLL planerar att möta den växande bristen på specialister inom våra yrken tycktes i alla fall saknas. Detta trots att vi redan gett dem en del av lösningen; akademisk specialisttjänstgöring

Till sist diskuterade vi avdelning Stockholms förberedelser och deltagande vid manifestationen "Slut på rean - en annan vård är möjlig" 4 september och på vilket sätt vi kunde stötta och sprida arrangemanget. Jag hoppas och tror att vi nådde ut till alla på något sätt, genom Facebook, utskick eller med en affisch på din arbetsplats. För mig var det en självklarhet att deltaga i manifestationen och jag hoppas också att du också hade möjlighet att vara med!

För på inget annat sätt än tillsammans kan vi höras tillräckligt högt att EN ANNAN VÅRD ÄR MÖJLIG!

Jonas Carlsson
Leg. Sjuksköterska, Styrelseledamot Avdelning Stockholm