Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm april 2016

På dagens agenda fanns två stora frågor en gällande hur vi ska behålla alla våra medlemmar samt hur vi får till att fler vill vara med hos oss. Hur hanterar våra arbetsgivare övertid?

Vårdförbundet satsar på att öka medlemsantalet i de tre stora regionerna, Stockholm är då en av dessa. Detta aktuella ämne är en stående punkt på våra styrelsemöten. Vi har diskuterat hur vi på bästa sätt ska behålla och öka medlemsantalet i Stockholm. Vi har kommit fram till att vi måste bli bättre på att vara synliga och då är det att vara ute på olika arbetsplatser samt även ute på olika media.

Fortsatt diskussion angående övertidsuttaget för våra medlemmar där vi ser att arbetsgivare inte har eller vill ha koll på att de bryter mot kollektivavtalet. Vi som förbund behöver agera mer aktivt i frågan när det gäller om arbetsgivaren vill få ”dispens” för att den allmänna övertiden på 200 timmar överstigits, men också när övertidsuttaget på 48 timmar per 4 veckor eller 50 timmar på en månad överskridits.

En sommar står framför oss och vi vill kunna förebygga så mycket som möjligt att medlemmar inte ska behöva få ett övertidsuttag som slår i höjden. Våra medlemmar behöver stärkas att få kunskap och argumentation för att undvika övertid. Vi ska orka att arbeta ett helt yrkesliv.

Du missar väl inte Vårdförbundets kampanj som just lanserats.

Hälsningar
Elisabeth Lindgren
Styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Stockholm