Väljer du att aktivt påverka eller passivt stå vid sidan av?

Hela vårt liv gör vi val, en del väl avvägda och väl begrundade, andra kanske mera spontana och inte fullt så genomtänkta. Val behöver vi alla göra, kanske till och med varje dag.

Val om vad jag ska fylla denna dag med för innehåll, om jag ska engagera mig eller inte, om jag ska stå ut med den arbetsmiljö som finns på just min arbetsplats eller kanske så enkelt som vad jag ska äta till lunch idag.

Spelar då våra val någon roll? Ja, jag väljer att tänka att de gör det. Jag kan välja att klaga i fikarummet, men att inte engagera mig i någon slags rörelse för att skapa förbättring. I och med det har jag aktivt valt att passivt stå bredvid och låta saker ske utan möjlighet till påverkan. Själv väljer jag att engagera mig. Mitt engagemang handlar om att jag ställt upp för val till förtroendevald i Vårdförbundet. Ett engagemang som ger lust, kunskap och möjlighet till påverkan.

Vad betyder det att vara förtroendevald? VALD i förtroende. I mitt fall vald av medlemmar i avdelning Stockholm att driva Vårdförbundets frågor i olika beslutande forum, i kontakten med arbetsgivarparter, tjänstemän och politiker och allra mest i samarbete med medlemmarna i vår organisation.

Du som medlem är den viktigaste länken till framgång och framförallt lyckas vi när vi är många engagerade medlemmar. Om vi är många som ställer samma besvärliga frågor och kräver svar, blir det oändligt mycket svårare för den som ställs till svars, att slingra sig ur frågeställningarna. Om vi är många som ställer krav, blir det svårare att stå emot, än om endast enstaka ställer samma krav. Mängden personer som tillsammans ställer krav, driver frågor och skapar debatt, är grunden till att det finns fackliga förbund.

Vad kan du då göra för aktiva val för att skapa förändring?

Det kanske viktigaste valet har du redan gjort, du har valt att bli medlem! Du har säkert någon kollega som kanske inte gjort det valet än. Ta gärna en diskussion med kollegan om varför hen inte valt att vara med och betydelsen av att vi tillsammans är starkare än om vi står själva.

Kanske är det just du som nu är redo att ställa upp för val till förtroendevald på arbetsplats? Eller så är det du som skapar förutsättningar för att ett val av förtroendevald ska kunna genomföras på din arbetsplats. Om du finns på en arbetsplats där en förtroendevald redan finns, engagera dig i att tillsammans med den förtroendevalda väcka frågor, debatt och diskussioner om förutsättningarna på er arbetsplats.  Bered den förtroendevalda möjlighet att gå iväg på utbildningar, möten och informationsträffar och efterfråga sen vad som sades.

I höst, närmare bestämt den 7 oktober, har du möjlighet att påverka i valet av kommande avdelningsstyrelse, kongressombud och valberedning. Då är det dags för årets höjdpunkt, årsmötet. Du är hjärtligt välkommen att göra dina val och samtidigt få ta del av en mängd roliga aktiviteter under dagen, däribland en inspirationsföreläsning av Morgan Alling.

Jag hoppas att jag får träffa just dig då.

Gunilla George
Vice ordförande, avdelning Stockholms styrelse