Tävlingssugen?

Gillar du att vara med i våra tävlingar med utlottning av fina priser? Håll då koll på webben och facebook under vecka 47, vi släpper en ny tävling varje dag.

Vi vill med tävlingarna bland annat påminna om vikten av att vi tar vara på vår rast, att vi väljer förtroendevalda, tillika skyddsombud, och att vi försöker arbeta hälsofrämjande på jobbet. Vi är väl medvetna om att det på många håll finns stora problem med tung arbetsmiljö och övertid. Det blir då ännu viktigare att försöka medvetandegöra de rättigheter som finns på arbetsplatsen och peppa varandra att tillvarata dem. Med regeringsförslag som diskuteras om höjd pensionsålder till 69, blir det nödvändigt att arbetsplatserna säkerställer att det går att arbeta ett helt arbetsliv. Vi behöver slå vakt om de möjligheter som finns och nyttja dem fullt ut.

Så håll utkik och delta i tävlingarna där det finns många möjligheter att vinna priser!

Lycka till!

Jane Stegring
Förbundsstyrelseledamot och vice ordförande avdelning Stockholm