Ta chansen att påverka våra politiker inför valrörelsen

Under våren har avdelningsstyrelsen träffat företrädare från de politiska partierna inom Stockholms läns landsting. Syftet med dessa möten var att föra dialog om vad hälso- och sjukvården behöver för att fungera bra inom SLL.

Vi ville få reda på vilka frågor politikerna tyckte var viktiga och givetvis tog vi chansen att framföra såväl våra viktigaste frågor men också förslag på lösningar. Vi hade många spännande diskussioner och vi upplever att politikerna lyssnar på oss och vill ta till sig vårt budskap.

Just nu rapporteras det i media flera gånger i veckan om hälso- och sjukvården. Det är stängda vårdplatser, det är brist på sjuksköterskor och vi medarbetare utsätts för hot på till exempel sjukhusens akutmottagningar. Vi som professioner beskriver allt oftare de brister och problem som dagligen finns på våra arbetsplatser. Så vad har det med avdelningsstyrelsens politikermöten att göra?

Vi måste sätta agendan inför valrörelsen

Den 9 september är det dags för val, ett val till riksdag, landsting och kommun. Att inför valet vara aktiv och agera är viktigt, istället för att vi ska sitta ned och invänta resultatet och sedan reagera! Om vi väljer att agera inför valet tror i alla fall jag att vi får en mycket större möjlighet att påverka allt det som ställer till det för oss.

Jag menar att vi som medborgare med möjlighet att rösta måste vara aktiva fram till valet. Ta reda på vad de olika partierna vill göra för att förändra och förbättra förutsättningarna och villkoren för oss inom hälso- och sjukvården. Var med och upplys politiker på alla möjliga sätt, så att de som ska väjas dels fattar beslut som löser vårdens utmaningar och dels ger oss förutsättningar att på ett klokt sätt förbättra verksamheter lokalt. Vårdförbundets förbundsstyrelse arbetar just nu aktivt med att ta fram ett valmanifest. När det är färdigt, sprid budskapet vidare!

Ett bra sätt att få till dialog med en politiker är att bjuder in en att gå en dag i dina skor. Jag tänker att det här kan göra stor skillnad just inför valet. Var med och påverka du också!

Återhämtning i sommar

Läste på Facebook i helgen att i år kom sommaren på en fredag. Det kan kännas som att sommaren helt plötsligt är här och att den sen snabbt är över igen. Så ta tillvara på möjligheten till återhämtning. Vi behöver koppla bort allt, så att inte stressen äter upp oss. Inför varje sommar belyser vi i samtal med arbetsgivare och medlemmar vikten av att få sin lagstadgade semester. Att få de här 20 dagarnas semester under sommaren kan var det som gör att jag klarar av att vara kvar på min arbetsplats eller ens kvar i yrket.

I vårt partsgemensamma kollektivavtal Allmänna bestämmelser som bland annat styr våra förutsättningar för antal semesterdagar, har det sedan årsskiftet tillkommit en ändring. Den beskriver att vi numera inte får spara mer än 30 dagar semester. Tidigare har vi kunnat spara 40 dagar. I avtalet beskrivs hur övergången ska ske om du idag har mer än 30 sparade dagar. Detta kan ju vara ytterligare en anledning att ta ut semester, få återhämtning och vila i sommar! Har du några frågor om kommande semester, tveka inte att ta kontakt med Vårdförbundet Direkt 0771-420 420.

Gunilla George
Ordförande Vårdförbundet avdelning Stockholm