Sommarkris – vad kan du och jag göra nu?

Så var det dags igen, ja sommaren kommer åter igen som den gör varje år. Sommaren är något som många av oss ser fram emot, men också en tid som skapar mycket oro, funderingar och farhågor.

Oro och funderingar kring hur den kommer bli för mig när jag är i tjänst. Farhågor kring hur jag kommer kunna använda den kunskap jag faktiskt har utifrån min profession. För att inte tala om den stora funderingen, får jag någon semester?

År 2008 strejkade Vårdförbundet, i samband med den strejken varslades ett antal arbetsplatser inför konflikten. Vi var många då som mötte arbetsgivarparter och förde samtal om eller hur våra varsel ansågs vara samhällsfarliga. Den verklighet vi idag befinner oss i är väldigt lik eller till och med mycket värre än de varsel som lades 2008. Ändå så hanteras varje sommar med kortsiktiga lösningar som endast lappar och lagar ett sjunkande skepp.

I flera år i rad har jag pratat med journalister från radio, tv och tidningar om krisen i sommar. Vi för ständigt pågående diskussioner med politiker och arbetsgivare. Inte bara inför sommaren, utan året runt, med syfte att få bukt med just dessa problem. Jag börjar tröttna rejält på det nu!

Vad behöver då göras och när? Vi behöver få modiga arbetsgivare och politiker som tittar på långsiktiga lösningar. Lösningar som ger oss bättre arbetsmiljö, bättre villkor och gör det mer attraktivt att vara i hälso- och sjukvården. Inför varje sommarperiod driver vi krav som syftar till att säkerställa bemanning, god arbetsmiljö och bra villkor. Detta gör vi i förhandlingar, samverkan, i samtal med arbetsgivare, beslutsfattare och politiker. Men vi behöver alla driva dessa krav, jämt och ständigt. Så även du.

Vad kan du göra?

Men ok, nu är vi snart där. Mitt i sommarkaoset. Vad kan du som medlem och medarbetare göra för att försöka förändra just din arbetsplats? Reflektera, ställ frågor och våga vara obekväm!

  • Hur ser introduktionen ut för den som kommer ny till din arbetsplats? Kan den organiseras på annat sätt så det skapar en trygghet i en redan från början orolig situation?
  • Vem gör vad på din arbetsplats? Lyft frågan och kräv att ni diskuterar detta i medarbetargruppen. Ett enkelt sätt att göra det är att sätta sig ner och fundera kring tre saker som bara jag med min specifika kompetens kan göra och tre saker jag gör som faktisk någon annan skulle kunna göra istället.
  • Hur ser organisationen på arbetsplatsen ut? En ständigt aktuell fråga att diskutera för att få en god arbetsmiljö, men vi skulle också kunna fundera kring om förändringar kan och behöver göras för att klara av just sommaren, då specifika utmaningen ofta uppstår.
  • Finns en chef på plats under sommaren? Att det finns en chef som du kan rådfråga och som ansvarar för bemanningen och att lösa andra typer av frågor som uppstår, är ytterst viktigt. Vi som behöver vårda de personer vi möter, ska ha tid och möjlighet att göra det. INTE lösa arbetsgivarens ansvar och frågor. Efterfråga vem som är chef på din arbetsplats när din ordinarie chef är på semester!

Hur ska vi orka finnas i hälso- och sjukvården om vi inte får möjlighet till återhämtning och vila? För att vårda andra måste vi också vårda oss själva. Kan anses som en självklarhet, men vetskapen om att en tredje part kan komma i kläm, gör att vi alltför ofta gör avkall på våra egna behov.

Låt oss nu göra vårt bästa tillsammans för att vi i slutet av augusti inte ska behöva konstatera att sommaren krisade värre än någonsin. Och låt oss tillsammans fortsätta driva krav under det kommande året för att säkerställa att förutsättningarna inför sommaren 2018 inte ser ut som de gör idag.

Gunilla George
Vice ordförande avdelning Stockholm