Nytt år, nya tag, nya förutsättningar och nya möjligheter

Så var det dags igen, att räkna av att ett år gått och börja om på det nya året. Att befinna sig i början av ett år kan bjuda på en massa möjligheter.

Möjligheter till nya tag, att anta nya utmaningar eller kanske fortsätta jobba vidare med gamla utmaningar.

Som det sett ut de senaste ledigheterna både under sommaren och vid jul- och nyårshelgen har läget återigen varit tufft och ansträngt. En gammal utmaning som vi fortsatt kommer att jobba med.

Den utmaningens grund finns, som jag ser det, i hur våra arbetsgivare arbetar med att bli attraktiva arbetsgivare, hur ser arbetsmiljön och belastningen ut på våra olika arbetsplatser och hur ser lönerna ut för oss som finns i våra olika professioner

Strax före jul beslutade förbundsstyrelsen att säga upp löneavtalet mellan SKL och Sobona. I samband med den uppsägningen lades yrkanden fram och nu har ett intensivt arbete börjat för att ro i hamn ett nytt avtal. Framgången i den förhandlingen beror självklart på många olika faktorer men en viktig del är hur vi som medlemmar lyckas skapa både opinion i frågan och tryck mot arbetsgivaren i att vi inte är nöjda med hur det ser ut idag! Som alltid när ett avtal är uppsagt är det viktigt att vi har rätt information om dina medlemuppgifter för att ha bästa koll på läget! Gå in och uppdaterar dina uppgifter. Passa också på att prata med dina kollegor om vikten av ett medlemskap.

Inom Region Stockholm, för det är ju en annan nyhet att från och med 1/1-2019 är vi inte längre Stockholms läns landsting utan Region Stockholm, arbetar arbetsgivaren delvis tillsammans med Vårdförbundet med andra incitament för att bli attraktiva arbetsgivare. Ett exempel är arbetstidsavtalet som kommer att införas nu under våren. Det har, och är, mycket diskussioner mellan oss som parter hur detta ska hanteras. Från Vårdförbundets sida strävar vi alltid efter att så många som möjligt får det så bra som möjligt i och med avtalets införande.

Vi är dock många personer med olika bevekelsegrunder för vad man själv tycker är det bästa utfallet så här har och kommer åsikterna gå isär om det är bra eller dåligt.

Under hösten beslutades att de idag existerade poängavtalen skulle få finnas kvar. Vi har också partsgemensamt förhandlat kring möjlighet till ytterligare sänkt veckoarbetstid om du som medarbetare jobbar förtätad helg vid akutmottagningarna i länet. Vi har kommit en bra bit men alla frågor är inte besvarade ännu och avdelningen möter olika lokala och centrala arbetsgivarparter ca 1 gång varannan vecka för att hantera olika frågeställningar.

Okej, nu har jag beskrivit utmaningar men vad har vi för möjligheter då?

Ja de ligger som jag ser det i precis de saker som också är våra utmaningar! Vi behövs för att ro vården i land, våra kunskaper och vår yrkesskicklighet betyder mycket för att personen vi tar hand om inom hälso- och sjukvården får det bra. Vi behövs för att hålla vårdplatser öppna och vi behövs för att förebygga så ohälsa inte uppstår. Som jag ser det är det vi som sitter med essen på hand och nu måste vi gemensamt fundera hur vi bäst spelar ut dem för att få bästa resultat!

Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm