Verksamhetsplanering för 2017

Vad vill Vårdförbundet avdelning Stockholm göra under 2017?

En fråga som har många dimensioner och som skapar både kreativitet och funderingar. På årsmötet tidigare under hösten fick alla som var med möjlighet att prata och skriva om sina tankar och önskemål. Vad ska vi satsa på för att bli starkare, fler och för att uträtta sådant som våra medlemmar vill och önskar?

En fredag i oktober samlades avdelningsstyrelsen och representanter från de olika centra som Vårdförbundet i Stockholm har. Vi var cirka 25 engagerade och planerande personer. För att kunna fokusera på vilka behov som finns började dagen med en återblick på 2016. Vad har vi gjort, vad var en uppskattad aktivitet eller möte, vad vill vi upprepa under nästa år och vad ska vi inte göra om? Frågorna gick varvet runt och alla fick chans att berätta hur de olika centrarna arbetat och vill fortsätta arbeta. Yrkesluncher, medlemsaktiviteter, förtroendevaldsträffar, hur syns Vårdförbundet bäst på våra arbetsplatser, utbildningar av olika slag - hur använder vi bäst våra resurser?

En annan mycket viktig utgångspunkt i verksamhetsplaneringen är att veta vad medlemmarna tycker att Vårdförbundets uppgift är och vad de förväntar sig av sin organisation. En stor medlemsundersökning, som gjorts av Vårdförbundet nationellt, presenterades därför. För att sammanfatta det mycket kortfattat så var det en övervägande del som vill att Vårdförbundet arbetar med avtal, villkor, arbetsmiljö, försäkringsfrågor.

Mot bakgrund av medlemsundersökningen och årsmötets idéer formades förlag till aktiviteter för kommande år. Aktiviteterna sorterades in under fyra olika teman, fastställda av förbundsstyrelsen;  dina villkor, vårdmiljö, personcentrerad vård och jämlik hälsa samt karriär. Alla var eniga om att en viktig satsning är att stärka rollen som förtroendevald genom utbildningar och träffar. Då kan Vårdförbundet komma närmre medlemmarna på ett tydligt sätt. Vi vill också satsa mer på att möta medlemmar där de är, på arbetsplatser runt omkring i Stockholm.

Styrelsen avslutade dagen med att sammanställa alla tankar och idéer från dagen, för att sedan ta beslut om verksamhetsplanen för 2017. Ett arbete som är utmanande och antagligen inte särskilt lätt, men viktigt för hur vi bäst driver våra frågor och villkor framöver.

Sofia Magnusson
Legitimerad sjuksköterska
Förtroendevald med facklig tid på centra Söder