Nu är jag här – som chefsspecialist i Vårdförbundet!

En av tre som nyligen anställts av förbundet i en ny satsning på chefsmedlemmarna och jag är placerad i Stockholm.

Låt mig berätta lite om mig själv. Jag har trivts mycket bra i mitt yrke som sjuksköterska. Det har gett mig många möjligheter att utveckla och utvecklas i mitt arbete, mina studier och privat, något som är centralt för mig.

Jag arbetade som chef och trivdes när möjligheten dök upp att få vara förtroendevald och ansvarig för chefs- och ledarmedlemmar i Vårdförbundets Örebroavdelning. Jag lämnade mitt chefsuppdrag och gick ”all in” i ett heltidsuppdrag som jag, med stor frihet från den lokala styrelsens sida, fick forma utifrån behoven i medlemsgruppen. Stöd i yrkes- och villkorsfrågor, rådgivning och förhandlingar, seminarier och kollegiala mötesplatser, medlemsbrev och uppsökande möten direkt på arbetsplatsen var viktiga och konkreta delar i uppdraget. Parallellt handlade det om att bygga förtroende och tillit. Konkret har det inneburit att Örebroavdelningen behållit sina chefsmedlemmar.

Efter nio år i förtroendeuppdraget för chefsmedlemmarna gick jag vidare för att arbeta som utvecklingssekreterare vid ledningsstaben Region Örebro län. Det gjorde jag i tre år med uppgifter kring chefs- och ledarutveckling, t ex professionell chefscoaching och ansvarig för ett utvecklingsprogram för framtida chefer och ledare inom regionen.

Jag har engagerat mig på olika sätt inom Vårdförbundet nationellt, nu senast som ledamot i förbundsstyrelsen i fem år. Med syfte att utveckla medlemskapets värde för chefs- och ledarmedlemmar ingick i jag också i Chefsprojektet.  I Vårdförbundsssammanhang har jag speedcoachat chefsmedlemmar på Kvalitetsmässan och på Patientsäkerhetskonferensen. Under 2015 fick ett antal chefsmedlemmar från olika delar av Sverige prova på professionell coaching i en timme var med mig på telefon. Det var väldigt uppskattat och värdefullt för dem. Det känns jätteroligt att nu kunna erbjuda ännu fler medlemmar den möjligheten.

Att få arbeta som chefsspecialist på Vårdförbundet innebär för mig att få vara med och tillsammans med andra påverka, förändra och förbättra förutsättningarna för Vårdförbundets chefsmedlemmar både individuellt och strukturellt. Vårdens chef- och ledarskap är frågor som ligger mig närmast om hjärtat. Det handlar om att få bygga vidare med glädje, energi, engagemang och entusiasm. Och det från en ny plattform – Vårdförbundet Chef. Som chef ska du ha goda villkor i ditt uppdrag, en bra arbetsmiljö och möjlighet till att utveckla och leda din verksamhet. Som chefsmedlem ska du uppleva medlemsvärdet som outstanding – som ett självklart val som gör skillnad. Som chefsspecialist i Vårdförbundet finns jag där som din partner i vardagen.

Kom och häng med oss!

Marianne Hiller
Chefsspecialist Vårdförbundet