Nytt år och nya chanser!

Vad betyder egentligen mitt medlemskap i Vårdförbundet för vad jag får i lön?

Lön ser vi som en självklarhet, men är det egentligen det? I Sverige idag 2017 finns ingen lag som reglerar att du ska få lön för det arbete som du utför åt din arbetsgivare, något som ungdomar bittert kan få uppleva när de till exempel provarbetar en dag för att eventuellt få ett jobb. Visst är det brukligt att de flesta av oss faktiskt får lön för det arbete vi utför, men som sagt, det är ingen laglig rätt.

Istället har vi i Sverige valt att reglera detta via kollektivavtal mellan arbetsgivaren och ett fackligt förbund, det vi brukar tala om som den svenska modellen. En modell som alltså innebär att två PARTER har förhandlingar och ger förutsättningar för lön och löneutveckling. För våra yrkesgrupper kan Vårdförbundet vara en av dessa parter.

Nu är det ju många som säger att, det där med att förhandla lön sköter jag bäst själv och det behöver jag verkligen inte vara med i facket för att göra. Facket gör ju ändå inget för att just min lön ska höjas, den diskussionen måste jag ju ha med min chef. Och till viss del är detta sant, modellen som används är individuell lönesättning baserad på din yrkesskicklighet, kunskap och ditt bidrag till verksamheten samt de lönekriterier som du har diskuterat med din chef. Men om grunden för förhandlingen inte regleras i ett kollektivavtal står du helt på egna ben och är utlämnad till arbetsgivarens godtycke. Kanske kan det fungera för några få, men risken är överhängande att det i förlängningen blir ett allt kärvare läge att lyckas nå framgång!

Okej, vad hade allt det här med nytt år och nya chanser att göra då?

I slutet av 2016 slöts en ny huvudöverenskommelse mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Detta innebär att nya lokala kollektivavtal behöver tecknas mellan Vårdförbundet och Stockholms läns landsting samt mellan aktiebolagen Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus. Vårdförbundet får då åter en chans att jobba på förutsättningarna för hur ditt lönesamtal ska bli med din arbetsgivare.

Detta är dock bara en del av det jobb som behöver göras för att få bättre lön. Under 2016 släpptes Vårdförbundets Livslönerapport, en rapport som visar hur lönen under ditt yrkesliv utvecklas. I den kan du läsa och göra jämförelsen mot till exempel läkarnas livslöneutveckling, en utveckling som är betydligt bättre än den för våra fyra professioner. Om man studerar läkares löneutveckling så kan man tydligt se att det händer något med deras lön den dagen de är färdiga med sin specialistutbildning. Därför är arbetet med att få en betald specialistutbildning för Vårdförbundets fyra professioner en viktig fråga.

Vi vet också att ingångslön är något som påverkar löneutvecklingen. Detta är en fråga som sjuksköterskestudenter jobbar mycket aktivt med. Här måste vi, som sedan en tid tillbaka redan har fått våra första lön, heja på och se till helheten när någon med mindre erfarenhet kommer till arbetsplatsen och får en lön som ligger väldigt nära min egen.

En annan viktig faktor är lönespridning, vad är det för skillnad i lön mellan den som har lägst lön och den som har högst lön på arbetsplatsen? När Vårdförbundet diskuterar detta med arbetsgivare och politiker så är vi ofta överens om att det behöver vara en ordentlig skillnad mellan dessa två, vad vi dock är oense om är vad är som räknas som ordentlig skillnad.

Att få möjlighet att höja sin lön genom att få fördjupad kunskap, byta jobb eller vara en av de som kvalitetsutvecklar på arbetsplatsen är saker som vi gemensamt behöver agera kring och jobba vidare med som motpart. Både när vi diskuterar förutsättningarna för årets löneöversyn men också individuellt i varje val vi gör, varje dag du är på din arbetsplats.

Gunilla George
Vice ordförande avdelning Stockholm