Tillsammans når vi längre

Lön är en fråga som engagerar mig mycket. Sedan 1995 har jag på olika sätt, med ojämna mellanrum, agerat för att höja våra löner. Ett möte med Bosse Ringholm på 90-talet, dåvarande finanslandstingsråd i Stockholm, får räknas till bottennappen och JämO-anmälan från dialysklinikerna i Stockholm som en toppnotering.

Även det på 90-talet. SLL begärde förlikning i fallet eftersom de såg att vi hade lagen på vår sida och den jämförelseperson JämO hade valt ut fick höjd lön. Dessutom påverkade det löneutvecklingen positivt på i alla fall min dialysenhet några år framåt. Tyvärr följde vi inte upp detta medialt så att det blev mer känt, grön och oerfaren som man var.

Protest mot årets lönerevsion

För tre år sedan protesterade vi på min dåvarande klinik mot det årets lönerevision och det resulterade i att 28 sjuksköterskor fick ytterligare 500-1000 kr i påslag. Året efter satte HR stopp för att fortsätta arbetet med att höja erfarna sjuksköterskors löner utöver revisionsutrymmet och då sade jag upp mig. Genom att gå tillbaka till intensivvården så höjde jag min lön med 6 000 kr. Det går att förändra men det kostar på.

Lön är inte den enda frågan som är viktig för att sjuksköterskor ska stanna i vården, men jag tror att den påverkar arbetsmiljön. Med adekvat löneutveckling över arbetslivstid skulle omsättningen av sjuksköterskor minska och behovet av bemanningspersonal bli mer balanserat. Det ökar tryggheten i arbetsteamet vilket minskar stress och höjer trivsel och vårdkvalitet.

Tillsammans når vi längre

Det krav som jag själv driver i varje lönesamtal just nu som specialistsjuksköterska är en lön som ligger på en skala från 26 000 kr till 52 000 kr över arbetslivstid där jag har värderat min specialistutbildning till 5 000 kr. Jag har inte nått målet, men hävdar i varje lönesamtal att detta är vad jag menar att min kompetens är värd. Om vi alla skulle ställa minst samma krav så skulle det skapa ytterligare ett tryck på arbetsgivare och politiker och en tydlighet om vart vi vill nå och vad vi anser att vår kompetens är värd. Tillsammans når vi längre.

Det finns hur många argument som helst för att skapa en löneutveckling värd namnet för sjuksköterskor – det skulle möjliggöra fler öppna vårdplatser, ge bättre vårdkvalitet, vara billigare är bemanning, ge bättre arbetsmiljö, minska sjukskrivningar o.s.v. Över hela landet ser vi att Vårdförbundets medlemmar säger upp sig och lämnar vården, men ansvariga politiker stoppar huvudet i sanden. De låter hellre erfaren personal gå och erbjuder bemanningspersonal 59 600 kr i månadslön. Hur vi ska lyckas få upp deras huvuden ur sanden vet jag inte, men jag vet att vi måste fortsätta försöka. Till slut lossnar det. Det tänker jag fortsätta att kämpa för.

Lotta Dickman
Södersjukhuset i Stockholm

Mitt förslag i korthet:

Fördubblad lön (minst) över ett arbetsliv på ca 30-35 år, med specialistutbildning, utifrån en ingångslön på minst 26 000 kr. Det är minimikrav och det gäller enbart erfarenhet och kompetens, inte karriär i form av t.ex. nya arbetsuppgifter, ny tjänst eller liknande. Varje år ska ingångslönen och hela kurvan minst inflationsskyddas och justeras uppåt, d.v.s. när jag har jobbat t.ex. 25 år räknas min löneutveckling på aktuell ingångslön, inte på den jag hade för 25 år sedan. Specialistutbildning skall vara betald, akademisk specialisttjänstgöring (AST), och ge minst 5 000 kr i lönepåslag.

Det här kravet kan drivas inom ramen för individuell löneutveckling. Framför till din chef att det här är den löneutveckling du vill se. Säg att du skulle vilja ha en plan för hur den skall uppnås. Vi vet att chefen inte kan det, men tryck på om att det är det här du vill och att du menar att din kompetens, din erfarenhet och din prestation är värd det. Du får säkert motargument av olika slag men oavsett vad chefen säger så kan du ändå lugnt upprepa att det här är vad du vill, det här är vad du menar och vad du är värd. Om vi är många som gör det så skapar det ett tryck som så småningom kommer att öka. Att vi uttalar siffror gör att vi blir tydliga. Den som vill se andra siffror skall tala för dem. Den som tycker att t.ex. 28 000 kr är rätt ingångslön skall utgå från det. Den som tycker att det är bra att utgå från att majoriteten av nyexaminerade idag får minst 25 000 kr skall utgå från det. Vi visar ändå upp en sammanhållen linje. Är siffrorna inte exakt lika så faller det bara inom ramen för individuell lön.